Åndelighed og traumer: En vej til opvågnen (uddrag)

Titel: Helbredelse af traumer
Forfatter: Peter A. Levine
Forlag: Borgen, 2006

You lose yourselv, you reappear
You suddenly find you got nothing to fear

Bob Dylan

 

I flere forskellige buddhistiske og taoistiske traditioner har sex, meditation, død og traumer et fælles potentiale. Det er de store porte – katalysatorer for dybtgående overgivelse og opvågnen. Desværre er de fleste af os ikke forberedte på at gribe de muligheder, som disse kræftfulde lærere tilbyder.

Las os først se på sex. Mange af os har oplevet glimt af seksuel ekstase. Men fokuseringen på pirring, forførelse og præstation i post-viagra USA tilslører ofte seksualitetens mulighed for at føre til dyb følelsesmæssig og åndelig overgivelse.
Meditation er en anden vej til opvågnen. Men på grund af de mange års trofast meditativ praksis, det kræver at opnå det, mange af de store traditioner kalder ‘egodød’, har kun meget få mennesker haft succes med at bruge den metode.
Dødsprocessen, der er den sidste chance for at finde fred med sig selv, er i det store og hele blevet lagt i hænderne på læger, medicin og maskiner. Det, der burde have været en åndelig overgivelse på dødstidspunktet, overskygges – selv i understøttende og bevidste omgivelser – ofte af et trist samvittighedsnag over, at overgivelsen ikke skete tidligere i livet.

 

Overgivelse og forvandling

Traumer er den fjerde vej til opvågnen. Når vi forvandler traumerne og frigør os fra dem, står vi som det nyfødte barn overfor en usikker verden. Det er en verden, hvor illusionen om tryghed er væk og det tvinger os til at lære en helt ny måde at være til på. Når vi kommer ud i denne verden, opdager vi hurtigt, at vores instinktive energier ikke er begrænsede til flugthandlinger og ukontrolleret vrede. De er heroiske energier. Og de kan styres! De energier, der frigøres, når vi helbredes fra traumer, er kilden til vores kreative, kunstneriske og poetiske følsomhed og kan bruges til at føre os frem mod vores intelligens’ helhed.

Traumer handler om blokerede instinkter. Instinkter er pr. definition altid i nuet. Når vi lader dem indtage deres retmæssige plads, overgiver vi os til ‘det evige nu’.
Når vores sind og krop er nærværende, får vi adgang til kilden til vores energi og entusiasme. Tænk et øjeblik på ordet entusiasme. Det kommer af de græske ord en, der betyder ‘indeni’ og Theos, der betyder ‘Gud’. Når vi generobrer vores entusiasme for livet, kommer vi tættere på Gud og bliver mere åndelige.

Når vi opløser vores traumer, opdager vi de dele af vores væren, vi førhen manglede – nemlig dem, der får os til at føle os hele og fuldstændige. Vores instinkter rummer den enkle men vigtige viden: ‘Jeg er mig’ og ‘Jeg er her’. Uden denne følelse af at høre til i verden er vi fortabte og isolerede fra livet. Hvis vi lærer, hvordan vi skal overgive os til vores medfødte viden, kan den tage os med på en helbredende rejse, der gør, at vi står ansigt til ansigt med vores naturlige åndelighed og guddommelige forbindelse til livet.

Processen med at helbrede traumer kan føre os ind i noget, der faktisk er en fødselskanal for bevidsthed. Fra dette fordelagtige udgangspunkt kan vi bringe os selv i position til at blive ført helt og fuldt ud i livets strøm. Helbredelse af traumer kan være det instinktive skub, den indre rysten og bæven, det ‘spark’, der kan vække os og føre os ud på en rejse hjem.
Man kan sammenligne dette mytiske indre eventyr med at befinde sig på en tømmerflåde på en ukendt flod. Det første, vi lægger mærke til, er, at vi ikke bare kan tænke os op af floden. Vores rationelle sind er ikke egnet til at styre tømmerflåden alene. Vi har brug for kroppen og instinkterne til at manøvrere og styre den. Vi begynder at føle styrken i armene, når vi bruger vores instinktive ‘følte fornemmelse’.

Når vi får tillid til vores evne til at håndtere tømmerflåden, er vi klar til at ride på strømmen, der fører os ind i en dødlignende hule, den stivnede verden, hvor vi føler os hjælpeløse og ude af stand til at bevæge os. Pludseligt kan vi ikke længere bevæge os, og vi kan ikke engang trække vejret. Alle vores sanser skærpes samtidigt, men denne gang er vi ikke hjælpeløse. Vi er ikke længere tvunget til at genopleve den oprindelige hændelses overvældende mareridt. Vi sidder ikke fast i fortiden og vi opsluges ikke af undergangsfølelser eller af fantastiske dagdrømme om fremtiden. Vi er her og nu. Vores instinktive bevidsthed holder os i nuet, i ‘flowet’. Vores årer, som er vores kropsenergi, fører os gennem det dødlignende isnende mørke, indtil vi dukker op i sollyset igen. I varmen kommer vi igen i kontakt med livet.

Vi vågner op til et nyt selv og en ny verden. Når vi får blid og rigtig vejledning, kan vi klare at navigere i traumernes oprørte vande. Og vi kan lære, hvordan vi kan vejlede hinanden til at gå igennem de mareridt, der skabes af de ændrede bevidsthedstilstande, så vi igen kan komme i kontakt med livets strøm.
De traumer, der engang stoppede os på vores vej, kan i stedet være selve den nøgle, der lukker op for en stor forvandling. Jeg ønsker dig alt godt på din rejse mod helbredelse uanset, hvor den fører dig hen.