Den symbiotiske familie

På Inge Holms hjemmeside ligger mange virkeligt gode artikler om både dysfunktion, traumer og senfølger.

Denne meget fine artikel handler om, hvad der sker i den symbiotiske familie og for familiens medlemmer. Hun kommer også ind omkring Dramatrekanten, og hvordan familien indgår i Trekantens respektive roller som ‘Offer’, ‘Krænker’ og ‘Frelser’.
.

“Om familier, hvor forskelligheder er forbudt
Denne artikel beskriver en særlig familiedynamik, der er karakteristik for stort set alle dysfunktionelle familier. En dysfunktionel familie kan karakteriseres som en familie, hvor mors og/eller fars indre og relationelle konflikter hæmmer eller forhindrer barnets sunde og naturlige udvikling i forhold til nærhed og selvstændighed.”

 

Link til artiklen på Inge Holms hjemmeside.