Diagnosticering af posttraumatiske tilstande (uddrag)

Titel: Smertegrænsen – Traumer, tilknytning og psykisk sygdom
Forfatter: Lars J. Sørensen
Forlag: Dansk psykologisk Forlag, 2005

.

 

UDDRAG

.

PSYKIATRISK DIAGNOSTICERING AF POSTTRAUMATISKE SYNDROMER

1. Tidligere udsættelse for exceptionel svær belastning (af katastrofekarakter)
2. A) tilbagevendende genoplevelser af traumet i ‘flash-backs’, påtrængende erindringer eller mareridt, eller
B) stærkt ubehag ved udsættelse for omstændigheder, der minder om traumet
3. Undgåelse af alt, der minder om traumet
4. A) delvis evt. fuld amnesi (glemsel) for den traumatiske oplevelse eller
B) vedvarende symptomer på psykisk overfølsomhed eller alarmberedskab med to eller flere af flg.:
a) ind- eller gennemsovningsbesvær

b) irritabilitet eller vredesudbrud

c) koncentrationsbesvær

d) hypervirgilitet

e) tilbøjelighed til sammenfaren

Optræder indenfor 6 måneder efter en traumatiske oplevelse.

WHO, 1994


.

PSYKIATRISK DIAGNOSTICERING AF KRONISKE POSTTRAUMATISKE TILSTANDE

Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse

.
I ICD-10 diagnosesystemet er denne diagnose, personlighedsændring efter katastrofeoplevelse (med cifferkoden F62.0) aktuelt psykiatriens bedste bud på diagnosticering af kronisk post-traumatiske tilstande. Kriterierne er:

1 Vedvarende personlighedsændring efter udsættelse for exceptionel belastning (KZ-lejr, tortur, krigshandling, naturkatastrofe)
2 Mindst to af følgende:
A.      fjendtlig eller mistroisk holdning

B.      social isolationstendens

C.      tomheds- eller håbløshedsfølelse

D.      kronisk anspændthed eller vagtsomhed

E.      følelse af fremmedgjorthed

3. Påvirkning af dagliglivsfunktioner, befindende eller af omgivelserne
4. Varighed to år eller mere
5. Ingen tidligere påfaldende personlighedstræk
6. Ikke forbundet med anden psykisk lidelse, undtagen eventuelt F43.1 (Posttraumatisk belastningsreaktion)
7. Organisk ætiologi udelukkes

WHO, 1994


.

FORSLAG TIL EN ALTERNATIV DIAGNOSTICERINGSLISTE AF KRONISK PTSD

1. Forandringer i regulering af affektiv aktivering (arrousal)
A.      Kronisk affektiv dysregulering

B.      Vanskelighed med at regulere vrede

C.      Selvdestruktiv og suicidal adfærd

D.      Vanskeligheder med at regulere seksuel involvering

E.       Impulsiv og risikobetonet adfærd

2. Forandringer i opmærksomhed og bevidsthed
A.      Amnesi (fortrængning)

B.       Dissociation

3. Somatisering
4. Personlighedsforandringer
A.      Forandringer i selvopfattelsen: Kronisk skyld og skam, selvbebrejdelser, utilstrækkelighedsfølelser, følelser af ineffektivitet, følelser af permanent at være gået i stykker.

B.      Forandringer i opfattelsen af krænkeren: Forvrænget og idealiseret forståelse for krænkeren.

C.       Forandringer i relationen til andre mennesker

i.        Manglende evne til at have tiltro til og kunne fastholde relationen til andre

ii.       Tilbøjelighed til igen at blive placeret i en offerposition

iii.      Tilbøjelighed til at placere andre i en offerposition

5. Forandringer i personlige værdi- og meningssystemer
A.      Fortvivlelse og håbløshed

B.       Tab af tidligere trossætninger

Van der Kolk, 1996