Drømmesymboler ~ liste

Fra drømmetydning.dk (siden findes ikke mere)

På siden stod: 
Symbollisten er kun til inspiration, IKKE en facitliste!
* Symbolet er tolket af drømmetyder Lone Bylund

Jeg har andre tolkningsforslag til nogle af symbolerne, og har markeret mine tolkninger med ! Jeg har langt fra været hele listen igennem endnu, så der kommer sikkert flere.

Se listen som pdf


A

ABDIKATION
Er der noget, du giver op over for i dit vågne liv? Hvis der er, er det så noget, du virkelig har lyst til, eller er det noget, du gør for en andens skyld? Blev du tvunget til at abdicere drømmen, eller var det din egen idé? Tænk omhyggeligt igennem, hvad der egentlig skete.

ABE
(se DYR)

ADSKILLELSE
Selve det, at du kigger under denne overskrift, tyder på, at du oplevede en stærk følelse af adskillelse i drømmen, men det er vigtigere, at du stiller dig spørgsmålet: fra hvad? Fra din partner, fra et kæledyr eller måske fra hele familien? Der er ingen grund til at tro, at en sådan drøm er profetisk, men den kunne antyde en – måske psykologisk – adskillelse mellem dig og den anden person. Eller der kunne ligge en opfordring til dig om at distancere dig fra de problemer, der har med de andre personer at gøre, at være mere objektiv. Det kan være, at du mere målbevidst må forsøge at adskille dine følelser fra det, der skal gøres – og måske få en mere håndfast adfærd, end du plejer at gøre.

! Adskillelse symboliserer, at der er noget i dig selv, du har mistet forbindelsen med. Hvem bliver du adskilt fra i drømmen? Er det et barn, kan det symbolisere, at du er adskilt fra en umoden side af dig selv, som du har brug for at tage tilbage. Er det én af modsatte køn, kan det betyde, at du har brug for at finde din egen maskuline/feminine side. Er det en gammel ven/veninde, kan det handle om, at du ser noget i ham eller hende, som du har mistet i dig selv.

AFFØRING *
Er det som vi udskiller i vores naturlige rytmiske udskillelse af affaldsstoffer og er forbundet med mange negative følelser og også tabuer. Men i drømmenes verden er afføring symbol på naturlig organisk udrensning. Drømmer man, at man spiser sin afføring, er det faktisk et positivt symbol, fordi man bliver bevidst om, at det ikke er hensigtsmæssigt at kaste sit affald over på andre, projicere, men tværtimod er parat til at æde sit eget afføring. Dette er en organisk måde at leve i verden på.

! Afføring er affaldsstoffer, som kroppen har brug for at komme af med. Ofte er der i drømmen forbundet skam med at slippe disse affaldsstoffer, for det er pinligt, hvis andre ser, hvad man indeholder. Skammen kommer af, at man identificerer sig med disse affaldsstoffer, der sandsynligvis handler om noget, man har oplevet og taget til sig tidligere i livet. Det er altså en nødvendig udrensningsproces og ikke noget skamfuldt.

AFSLUTNING (farvel) *
Afsked er udtryk for at en periode, en fase, et forhold eller en proces der er blevet et afsluttet kapitel, at man har overstået disse og dermed er klar til at bruge sin energi og bevidsthed på områder, som nu er parat til at blive bearbejdet. Alt dette med henblik på vækst og læring af sit højere selv.

AGGRESSION (vrede) *
Kan pege på / antyde impulser som er undertrykt i vågen livet, men som stadig giver anledning til vrede i det ubevidstes dyb. Hvis disse aggressive impulser ikke får andet afløb, kan de vende sig mod individet selv; blive selvdestruktive. Vrede vækkes når vi føler os manipuleret med eller på anden måde bliver overset misbrugt eller forrådt. Vrede er en sund reaktion på usunde ydre forhold.

ALDER *
En anden der i drømmen har en bestemt alder: Kan antyde drømmeren selv i den alder. Hvis han koncentrerer sig om sit liv i den alder, kan han måske huske detaljer, som er relevante for resten af drømmen. En der ser yngre ud i drømmen end i livet: Kan antyde tiden tilbage til den tid, hvor han eller hun havde den alder. Selv om drømmesindet efter forgodtbefindende kan benytte sig af hele individets liv, er der en tendens til, at unge menneskers drømme er fremadskuende, mens ældre menneskers drømme er tilbageskuende.

ANIMA *
Anima er latin, som betyder sjæl og bliver af C.G. Jung brugt til at beskrive den indre kvindelige psykologi, der forbundet med sjælens verden. Anima som symbol indeholder alle de kvindelige sider, som vi har i os, og i drømme vil kvinder være symboler på forskellige aspekter af disse. Kvindelige kvaliteter er f.eks.: Indføling, tolerance, medfølelse, omsorg og accept. Både mænd og kvinder har en Anima.

ANIMUS *
Animus er latin, som betyder ånd og bliver af C.G. Jung brugt til at beskrive den indre maskuline psykologi, der er forbundet med det åndelige. Animus som symbol indeholder alle de maskuline sider, vi har i os, og i drømme vil mænd være symboler på forskellige aspekter af disse. Maskuline kvaliteter er f.eks.: Handlekraft, mål, retning, beslutsomhed og konkurrence. Både mænd og kvinder har en Animus.

ARBEJDERE
Arbejdere kan i drømme repræsentere dele af os selv, som vi måske endnu ikke har udnyttet. Arbejdede de effektivt, eller var de dovne og ineffektive?

AT GIVE *
Drømmer man at man giver noget til en person, er det et billede på, hvad man selv har behov for at give for bedre at balancere sig selv. Mange gange forventes vi at give/yde bestemte ting, evt. følelser, men har slet ikke lyst til det. Så kan drømmene fortælle, hvad vi egentlig har at give, byde omgivelserne.

Når man giver noget til andre i en drøm, så svarer det til, at man giver det til en side af sig selv. Hvad er det vi giver, og hvem giver vi det til? Er det noget godt eller skidt? Hvordan bliver der taget imod det?

ATOMBOMBER *
Bomber er våben på lige fod med alle andre våben, vi kender, og alle våben er forbundet med solar-plexus. Når vi drømmer om våben, er der stor chance for, at det primært handler om undertrykte aggressioner og manglende evne til at udtrykke disse på rette tid og sted, hvorfor de hober sig op og kan, i den mest ekstreme udgave, ende med at blive til atombomber.

.

B

BARN *
Børn er altid udviklingsmuligheder på godt og ondt. Dvs. at vi for det meste bevæger os i en udvikling mod modning og vækst, mod Lyset, men i nogle tilfælde kan drømme vise os, at vi har en tendens til at regrediere, stå i stampe eller ligefrem fortrænge. Det lidt ældre barn er begyndt at vise sider og karaktertræk, og drømmer vi om børn, vi kender, bliver der peget på disse, som sider vi selv har brug for at bevidstgøre og dermed få adgang til.

(se NYFØDT)

BEGRAVELSE
En begravelse i en drøm kan henvise til noget, der er dødt i os – måske et ønske, et mål, eller afslutningen på et projekt. I hvert fald forudsiger symbolet sandsynligvis en ændring. Det kan være et meget positivt symbol, for det viser, du er parat til nye forpligtelser, nye oplevelser, måske kan du begrave stridsøksen og ændre dit forhold til en anden person. Hvis du så på din egen begravelse, er der ingen grund til at nære bekymring: overvej, om ikke du er ved at begrave dit gamle jeg, således at du nu er parat til en genfødsel.

BEVÆGELSE
Din drøm kunne måske afspejle rastløshed i dit vågne liv og sige, at det er på tide at komme videre. Men det kunne også være et ordspil om, at noget har bevæget dig. Eller sætter du himmel og jord i bevægelse for at få, hvad du vil have? Eller du kender måske én, der ikke er til at rokke ud af stedet!

BIFALD
Har du haft mere selvtillid i den senere tid? Hvad enten du fik eller gav bifald, er det tydeligt, at dit ubevidste godkender noget, der er sket.

BIL
(Se TRANSPORTMIDLER)

BISEKSUALITET *
Optræder symbolsk d.v.s. som et billede på, at sider i drømmeren har brug for opmærksomhed og er rede til at blive integreret, det være sig kvindeligt eller mandligt. Denne regel gælder for både mænd og kvinder.

(Se også seksualitet)

BJØRN
(Se DYR)

BLIND *
Det kan være skræmmende ikke at kunne finde vej i en drøm (alt er sort), men normalt er det en konstruktiv advarsel: måske er man ved at miste orienteringen i det vågne ydre liv? (tænk drømmens indhold igennem). Man er forblændet af ydre forhold og har mistet evnen til at se sit liv nuanceret og at være i kontakt med sin indre føling for, hvad der opleves ret og vrang.

BLOD *
Blod er frem for alt et symbol på liv, energi og vitalitet, selv om blod kan optræde i forbindelse med sygdom, som jo netop er, at livskraften sættes på vågeblus. Kvinder drømmer undertiden om blod, hvis deres menstruation går i gang, mens de sover. Hvis blod flyder ud af drømmeren, kan det betyde, at du lader dig dræne i dit vågne liv og bør være på udkik efter måder at bevare dig selv, og dermed energien på. Drømmen kan muligvis også henvise til et grundlæggende princip, som du må tage dig af. Bruges energi positivt til egen og andres glæde?

BLÆKSPRUTTE
(Se DYR)

BOLCHER (slik) *
Bolcher og slik er rene sukkerprodukter. Der er ingen som helst næring i det. Sukker (og fastfood) bruger vi til at mætte os med, når vi er sultne – følelsesmæssigt!!! Vi spiser alt for mange kilo sukker hvert år pr. individ og dette faktum fortæller, at vi efterhånden har så travlt og er så stressede at vi, for at føle/opnå “lidt sødt”, forgriber os på slikbunkerne. At spise for meget sukker ødelægger sukkerbalancen og baner vejen for ret mange sygdomme, som optræde hos flere og flere, tidligere og tidligere, bl.a. sukkersyge. I drømme er det en henvisning til at se på, hvordan drømmeren nærer sig selv på en ægte måde – eller måske netop ikke gør det.

BRO *
En bro er for det meste menneskeskabt og er et redskab vi bruger for at komme fra et sted – over noget (vand = følelser, togspor = vej at krydse osv.), for at komme “over på den anden side”, “at bygge bro” mellem ellers uforenelige størrelser eller i drømmenes tilfælde at få utilgængelige sider i os til at “hænge sammen. Har vi f.eks. blokeret et eller andet, kan det senere være en god ide at få bygget en bro mellem bevidstheden og det der har været fortrængt/blokeret.

BRYLLUP *
Når sider i dig på både det kvindelige og mandlige plan er i balance samtidig, kan de forenes og dermed hæve det indre energiniveau til et større overskud. Brylluppet symboliserer at du er klar til at sige ja til og i højere grad acceptere den du nu engang er.

BRÆNDSTOF *
Dette symbol peger på, hvor du lader op, eller netop ikke får ladt op, og at der er behov for at se på, hvordan drømmeren kan sørge for ikke at løbe tør. Ligeledes kan man få øje på, hvor der er en læk, f.eks. en relation eller en arbejdssituation der ikke længere er nærende.

(Se OLIE) 

BUK/RÅDYR
(Se DYR)

BÅDE (skibe)
(Se TRANSPORTMIDLER)

BØGER *
Bøger symboliserer at drømmeren har brug for at lære/sætte sig ind i ny viden. En specifik bog peger på, at netop den bog indeholder viden, der er behov for at gøre sig bekendt med. En notesbog antyder, at man ville have fordel af at føre en eller anden slags dagbog.

C

CHOKOLADE *
Kompensation på lige fod med andre “rusmidler” som tobak og spiritus. Desuden indeholder ch. olier som vi ikke får nok af i vores naturlige føde, hvorfor vi instinktivt vælger ch. Noget sødt som erstatter ægte næring, omsorg og ernæring, hvilket gælder søde sager generelt.

CIRKEL *
En cirkel er et stærkt symbol på helhed. Hvis cirklen var ubrudt, siger drømmen noget meget vigtigt og positivt om helheden og integriteten af personligheden. Hvis cirklen derimod var ufuldkommen eller uafsluttet, antyder drømmen, at der skal åbnes for at arbejde med Selvudvikling, at udvikle de dybereliggende aspekter af sjælens indre virkelighed.

CIRKUS *
Hvis selve arenaen var stærkt fremhævet, så se CIRKEL og MANDALA.

Hvis der mangler leg og glæde i livet/dagligdagen vil man f.eks. drømme om et cirkus eller andet der symboliserer leg og glæde. Der er også en henvisning til at kontakten til dyrene (instinktsiden) er for dårlig og at der er behov for at se lidt mere lyst og impulsivt på tilværelsen.

.

D

DELFIN
(Se DYR)

DIAMANT
(Se METALLER)

DJÆVLEN *
Symboliserer sider i os af knapt så positiv karakter. Djævlen optræder gerne når man er klar til at tage kampen op med sit lavere emotionelle selv. Det kan virke voldsomt og overvældene at stå overfor eller møde Djævlen i drømme, men faktisk er det et godt symbol, da man her får chancen for at rydde op i sine mere ondskabsfulde tendenser.

DOBBELTGÆNGER: *
Drømmer man at man møder sin egen dobbeltgænger eller tvilling er det en henvisning til at det er tid at se på sig selv. Det være sig under lup eller at man går sig selv efter med en tættekam. Det højere bevidste peger på at det er hensigtsmæssigt at se klart og nøje på sig selv i forskellige sammenhænge.

DRAMA
Film – TV-forestillinger – Teater – Suffløren
Den slags opførelser i en drøm skildrer som regel dramaet i individets eget liv og sædvanligvis et ubehageligt aspekt af det, som drømmerne ikke ønsker at forbinde sig med, således at han betragter det på afstand – dvs. bliver ét med publikum. Det kan være det element i det, at man betragter sine problemer objektivt, fra tilskuerens synspunkt.

Teatret: Antyder sindet – “sindets teater” – og stykkets handling: hvad der foregår i sindet. Drømmen vil være en selviagttagelses handling.

Suffløren: Antyder tilskyndelser fra det ubevidste.

DRUKNE *
Vand er generelt symbol på følelser, dog ikke havet som symboliserer det kollektivt ubevidste. Når der drømmes om at drukne er der flere måder at forstå symbolet på, dog primært at der er følelsesmæssige forhold som er svære at tackle. Det kan være i forhold til en partner, familie eller kolleger, hvor man føler sig kastet ud på dybt vand.

DRØM I DRØMMEN *
Når man drømmer, at man drømmer er det et tegn på, at ubevidst materiale, som har været dybt begravet eller stærkt fortrængt, er på vej op til bevidstheden. Det højere bevidste, som gerne vil os det bedste, sender så en drøm, hvor bevidstheden har større muligheder for at følge med i, hvad drømmens budskab i øvrigt handler om.

DYR *
Dyr symboliserer vores instinktive sider, som vi i større eller mindre grad er blevet adskilt fra i vores opdragelse og tilbage i barndommen. Vores instinktive sider er vigtige, fordi det er dem der giver os “fornemmelser”, “sansninger” eller intuitioner om, hvad der for os er ret eller vrang. Når man kan “mærke” at noget er godt eller skidt. Problemet er at når disse instinktive sider er blevet blokeret eller fortrængt tvinges vi til at bruge hovedet – og det vil næsten altid medføre en eller anden form for tvivlstilstand.

Abe *
Et almindeligt billede på sider i os som er blokeret undervejs i vores opvækst/ socialiseringsproces.

Bjørn *
Forbindes i drømme med moderenergi og omsorg. Bjørne bliver først rigtig aggressive og går til angreb, hvis deres afkom trues. Ser vi på teddybjørnen, ses forbindelsen tydeligt til at dette kæmpe dyr kan vi være trygge ved, fordi det altid vil passe på os.

Blæksprutte *
Er et havdyr og har et antal fangarme. Disse bruges til at fange og holde et bytte, mens det fortæres. Derfor symboliserer en blæksprutte tendensen til at indfange andre og holde dem fast, mens man fortærer dem. Da det er et havdyr, og havet symboliserer det ubevidste, er dyret og et billede på at denne tendens er ubevidst.

Buk/Rådyr *
Dette dyr er forbundet med sarthed og skyhed. Dets Gevir peger mod himmelen som en slags antenne, og bliver dermed et symbol på vores kontakt opadtil. Dyret er forbundet med hjertechakraet og repræsenterer et åndeligt, spirituelt princip.

Delfin *
Er havets legebarn. Den vil gerne og meget i kontakt med mennesker og anses for at være et meget intelligent dyr. Visse steder i verden arbejder delfiner som healere af specielt psykisk syge, f.eks. autistiske børn. De forbindes med leg og troskyldighed og drømmer vi om delfiner er det et fingerpeg om at vi har brug for at finde det legende og nysgerrige mere frem i vores liv som helhed.

Edderkop *
Et ret almindeligt drømme – “uhyre”, da mange har uforløste følelsesbindinger til forældrene primært moderen. Drømmer man om edderkopper er det tid at kigge på hvor god man er til at drage omsorg for sig selv og dermed for sine egne nærmeste.

Elefant *
De fleste i Vesterland vil ikke drømme om elefanter, men derimod om hesten. Begge symboliserer vores forhold til vores jordforbindelse. Se også hest.

Fisk *
Fisk er et rimeligt mangesidet symbol. De befinder sig jo altid i vand som har med følelser at gøre, dog kun når det er søer og vandløb, mens havet er noget andet og mere end personlige følelser. Havet er symbolet på det store ubevidste. Så egentlig kan man kort sige at fisk er indhold og næring i og fra det ubevidste. Mesteren Kristus sagde om sig selv, at han var Menneske-Fiskeren, altså at han fiskede sjæle hjem til Faderen i Himmelen. Det må jo siges at være næring. Men han brugte også fisk som symbol på den meget vigtige næring, vi kan give os selv og vores Sjæl ved at fiske og spise disse fisk, altså at arbejde med og hente indhold fra det ubevidste. At arbejde med selvudvikling var det store budskab.

Fugl *
Er alle kendetegnet ved at de bevæger sig i luftelementet. Dette element er forbundet til hjertecenteret og indikerer aspekter af frihed, uafhængighed og overblik. Alt efter hvilken fugl der er tale om vil der blive peget på psykologiske træk hos drømmeren der er under udvikling.

Får
Føler du dig som et forvildet får for tiden? Eller går du rundt og føler dig mere eller mindre “fåret”, eller burde du gøre det?

Hest *
I østerland har man elefanten som det største og tungeste dyr der symboliserer og er forbundet til begrebet: Jordforbindelse.

Men her i Vesterland har man hesten, som repræsentant for det samme. Drømmer man om heste, som er forbundet med rodechakraet, bliver man oplyst om at sit forhold til sin jordforbindelse – eller mangel på samme! Hestens afkom, føllet, bliver et symbol på en nyfødt vækstmulighed i forbindelse med jordforbindelse. Altså at man her har mulighed for at udvikle sit rodnet bedre fremover.

Hjort *
Symboliserer hjertekontakt og forbindes med skoven som symboliserer det organiske ubevidste. Hjorten er et sky og ‘usynligt’ dyr som man skal nærme sig med megen forsigtighed for at få et glimt. Deres gevir peger opad og kunne ligne en slags antenner og forbindes derfor med kontakten opad til højere bevidsthed og dermed evnen til at kunne modtage information fra oven.

Hund *
En ven som hjælper til at finde vej i mørket og det ubevidste.

! Hunden kan symbolisere, hvordan éns aggressioner har det. Hvis man drømmer om en lille skødehund, oplever man nok ikke, at de fylder så meget. Hvis man derimod drømmer om en stor pitbull, kan det være et tegn på, at de fylder rigtigt meget og er potentielt farlige. Hundens tilstand fortæller også noget. Er det en misrøgtet, såret hundehvalp eller er det en glad og legesyg labrador? Løber hunden frit, kan det betyde, at éns aggressioner får afløb, men det kan også betyde, at de er ude af kontrol. Er hunden spærret inde i et bur, eller bliver den holdt i kort snor, bliver aggressionerne måske undertrykt.

Insekt *
Vi er sammensat af natur (instinkt) og sjæl (guddommelighed) og alle dyr hører til vores instinktive verden. I denne instinktive verden, finder vi øverst på listen vores husdyr, dem vi er bedst i kontakt og kontrol med, såsom hund og kat. I den anden ende af dyre-skalaen finder vi de dyr som symboliserer vores autonome nervesystem, altså de ting vi mindst kan kontrollere (hjerte, lever, nyre). Her er insekterne symboler på de aspekter af os, som vi mindst kan kontrollere. Bier symboliserer f.eks. det mentale felt, og indikerer at tankerne løber af med os.

! Insekter er primitive væsner og kan dermed symbolisere en primitiv side af os selv. De kan komme ind alle vegne, de overskrider grænser og er umulige at kontrollere. Mange mennesker har én eller anden insektfobi, og det kan være fordi, de er bange for noget i sig selv, de ikke har kontrol over – måske fysiske impulser eller instinkter der ikke lader sig styre med viljens kraft.

Kat *
Katten er symbol på frihed, selvstændighed og uafhængighed. Når vi drømmer om katte peger det højere bevidste på at vi skal kigge på vores egen evne til at stå frit, selvstændigt og uafhængigt i verden. Vi er alle socialiserede under Janteloven og den sociale bevidsthed, som ikke levner megen plads til at udfolde sin individualitet, hvorfor de fleste netop har undertrykt de sider af sig selv som katten står for.

Krybdyr *
Alle krybdyr er forbundet med det autonome nervesystem. Dvs. lag der ligger så dybt i det ubevidste at vi er nede i urinstinkterne. Det enkelte krybdyr vil i drømmen sige noget om detaljer i det dybdepsykologiske. Det generelt karakteristiske ved krybdyr er at de påviser gamle blokeringer, mønstre og adfærd.

Løve *
Kraft og styrke til at værne om sit territorium.

! Et rovdyr.

Mus *
Hører ligesom andre dyr til vores instinktverden. Og på samme måde som vi kan iagttage andre dyr og deres rolle i naturen kan vi se på musen og forstå at de er der for at rydde op i det små. Uden mus (og rotter) ville vi se meget mere forurening i naturen og det samme princip kan overføres til vores indre natur. Vi har brug for at få ryddet op i urenheder og snavs ved hjælp af instinktive kræfter.

! Musen er et lille byttedyr og dermed et nemt offer for rovdyrene. Drømmer man om mus, er det måske godt at få kigget på, om man føler sig jaget, om man føler sig som offer, om man føler sig magtesløs og ude af stand til at forsvare sig selv.

Næsehorn *
Forbindes ofte med stædighed og udholdenhed, men kan pege på at drømmeren måske forfølger sine mål for ensidigt. Tilhører den pansrede del af den instinktive verden.

Puma *
Er sort og derfor forbundet med ubevidsthed omkring sin selvstændighed. Pumaen optræder når man reagerer på at andre træder over ens grænser eller forsøger at styre eller kontrollere én og helt ubevidst reagerer, måske med angreb eller vredesudbrud.

Rotte *
Hvis vi tænker på rotten i den ydre verden opfatter vi den umiddelbart som et skadedyr og smittebærer da den søger mod affald. Men vi skal forstå at denne funktion samtidig er meget positiv da rotten jo netop derved rydder op i en masse urenheder, som ellers ville ligge og forrådne og skabe potentielle sygelige risici. Det samme gælder i den indre verden, hvor rotten bliver et symbol på en instinktiv hjælper, som rydder op i ubevidst affald/rester.

Rålam *
Fåret forbindes med hjertecentret, primært på grund af forbindelsen til Kristus, hvor han anser sig selv for hyrden, der fører sin flok til Faderens hjem i Paradis. Fåret er et troskyldigt dyr der følger i flok. Buk: Er hannen i fåreflokken og dem er der færre af end hunner. De er lederen og beskytteren af sin flok og vil bruge de midler der skal til for at beskytte.

Skaldyr *
Som krabber og krebs, er symboler på skyhed og hurtighed. De er omgivet af et hårdt skjold for at beskytte sig mod omverden og har ofte huler de lynhurtigt kan trække sig tilbage til når de rent instinktivt føler sig truede. Drømmes om disse dyr er det en henvisning til at man på nogle områder er i følelsesmæssig spændetrøje, er sky og sart og derfor trækker sig fra verdens vrimmel og holder sig for sig selv. Drømmen peger så på at det måske ville være hensigtsmæssigt at bearbejde disse sider.

Skorpion *
Hører som alle andre dyr til i den instinktive verden. De er giftige og aggressive og er et af de få dyr som kan finde på at tage livet af sig selv, hvis det føler sig truet på en sådan måde at det ikke kan redde sig. I drømme symboliserer skorpionen sider i os som er af forgiftende art og som i længden ikke er hensigtsmæssige for vores egen ro og harmoni.

Slange *
Er symbol på transformation og forvandling fordi den skifter ham. Det gør den hver gang den er vokset sig så stor at der ikke er plads til den i det gamle skind og den er derfor nødt til at udvikle et nyt skind samtidig med at den vokser. Slanger kan optræde i alle farver, størrelser og arter, så der skal man søge på disse symboler tillige for at forstå, hvad budskabet er.

Sommerfugl *
Sommerfuglen er et af de smukkeste drømmebilleder at få lov at opleve. Da sommerfuglen starter med at gennemgå en forpupning, hvor den forvandler sig fra jordbundet larve til luftbåren sommerfugl er den et symbol på menneskets spirituelle udviklingsproces. Fra at være for bundet i det materielle til at få en åbning opad mod vores sjælsbevidsthed som jo flyver ganske frit. Derudover findes et utal af sommerfuglearter som symboliserer sjælens individualitet. En vis østerlænding sagde engang: “Jeg drømte i nat jeg var en sommerfugl, nu ved jeg ikke om jeg er en sommerfugl der drømmer jeg er mig!”.

Svane
Det er nok dig selv, der er svanen i drømmen: smuk, elegant, rolig og ophøjet, men aggressiv, hvis den bliver tirret. Det er jo godt, men bliv nu ikke alt for selvtilfreds. Var du en sort svane? Det kunne betyde, at du er ude at trit med dine kolleger.

Tiger *
Tigeren er et magtfuldt dyr og har med selvstændighed at gøre. På grund af farven gul er den forbundet med solar plexus og sort det ubevidste. Dvs. at selvstændigheden bliver kanaliseret lidt kraftigt, gennem meget voldsomme følelsesudbrud og måske direkte angreb på andre, hvis de træder én for nær.

Ulv *
Er symbol på det at gå sine egne veje, have behov for at finde en livspartner og samtidig erkende sit behov for et fællesskab med andre. Men det vigtigste i forbindelse med ulven er at den går sine egne veje, finder sine mål og gør tingene alene.

Ørn *
Ørnen er først og fremmest en del af fuglegruppen. Se fugle. Specifikt forbindes ørnen med at have et stort overblik og et meget skarpt syn, som er i stand til at se meget små ting på stor afstand i meget stor højde. De oprindelige indianere anså af disse grunde ørnen for at være hellig fordi de ansås for at kunne være kontakt mellem mennesker og Guder.

DØDEN *
I drømme symboliserer døden transformation og forvandling. Uanset om den som dør i drømme, er en vi holder af, eller en vi afskyr, er døden billede på, at drømmeren er parat til at integrere de sider, som den person der dør forbindes med.

F.eks.: Hvis far dør: Parat til at tage sin egen autoritet til sig. Hvis mor dør: Parat til at drage omsorg og nære sig selv.

Hvis man drømmer at en person eller dyr dør, skal man se på, hvad man forbinder med personen eller dyret for at få øje på den foreliggende vækstmulighed.

.

E

EDDERKOP
(Se DYR)

EKSAMEN *
Når man drømmer om eksamen er man klar til at møde sin egen usikkerhed og manglende selvtillid. Eksamen i drømme antyder at man er perfektionistisk indstillet og at man for at kunne hævde sig og dermed føle man er mere end andre, bruger fejlfinderen. Det er ret anstrengende at være perfektionist specielt når det gælder menneskelige forhold, fordi det her er umuligt at finde den eneste rigtige måde at være på. Menneskelighed og mennesker er fejlbarlige og for perfektionisten er det et mareridt, fordi det betyder at han/hun sætter sig til eksamensbordet 24 timer i døgnet og faktisk dumper hele tiden, da der jo ikke findes en facitliste på menneskelighed.

Drømmeren føler sig sat på en prøve, test, også med sig selv i hovedrollen som dommer, eksaminator! Frygt, nervøsitet eller selvtillid vil afspejle dine vågne følelser over for, hvad din drøm virkelig handler om.

Hvis det er sådan, tænk da over, hvad eksaminanderne repræsenterer i dit liv.

ELASTIK
Måske burde du være mere fleksibel og strække dig lidt? Hvis elastikken sprang, kunne det antyde, at du ikke længere har mulighed for at holde tøjet oppe, og det kunne så atter være en kommentar til din sikkerhedsfølelse eller mangel på samme.

ELEFANT
(Se DYR)

ELEKTRISK PÆRE
Mon drømmen refererer til en pludselig erkendelse? Eller er der gået et lys op for dig for nylig? Bliver du tændt eller slukket lige så let som en elektrisk pære?

! Er der lys i pæren, er der måske noget, der har brug for at blive kast lys over, eller noget der trænger til at blive oplyst. Er pæren sprunget, kan det måske betyde, at der er noget du har mistet forbindelsen til, og ikke kan se. Er den slukket er det måske tegn på, at der er noget, du ikke vil se.

ELENDIGHED
En abstrakt følelse, som kan påvirke dig hele dagen, hvis du vågner op med den. Den kunne henvise til en omstændighed i dit liv, men undersøg først, om det er dig selv, der skaber hele elendigheden. Spørg dine drømme, hvordan du kan forbedre din holdning til livet og udtrykke dig på en mere givende måde.

ELEVATOR
Det er højst sandsynligt en kommentar til dine materielle fremskridt i livet, om du går frem eller tilbage. Eller måske til din holdning til andre mennesker, der står ud på etager over eller under dig. At høre ned med en elevator kunne betyde noget med at ”komme ned på jorden”. Hvis du drømmer, at du sidder fast i en elevator, kan det måske afspejle en oplevelse af, at du sidder fast i din udvikling. Hvem var sammen med dig i elevatoren, hvad repræsenterer de, og hvordan var deres holdning i drømmen?

ENGEL *
Er græsk og betyder sendebud fra Gud. Specielt i den kristne tro, men de kan bestemt også findes i andre religioner, optræder engle netop som sendebud fra Gud, bl.a. i jomfru Marias bebudelse, Engle optræder da Kristus afviser Djævlen i ørkenen og da de Vise mænd søger Jesu krybbe. Så Engelen er sendebud fra Gud og drømmer vi om Engle så har vi modtaget et budskab fra de højere magter. Dog er der mange lag i englehierarkiet og har man interesse i dette emne kan man finde links på nettet, specielt på engelsk.

F

FALDSKÆRM *
At flyve og luftelementet er forbundet til vores visioner og forestillinger. Drømmes om at springe ud med faldskærm antydes det at drømmeren er klar til at prøve ambitioner af. Så vil drømmen sige noget om, om der er hold og substans i projektet! Så drømmen kan være bekræftende – faldskærmen folder sig ud, eller advarende – den folder sig ikke ud!

FALLIT
Hvis du følte dig skamfuld og ydmyget, kunne drømmen hentyde til noget i dit vågne liv, der har samme virkning og som eventuelt er resultatet af et overforbrug af en eller anden art. Hvis du var helt fortvivlet i drømmen, kan det være, at du har arbejdet for meget eller brugt for meget energi, så dine ressourcer er blevet udtømte. Måske skulle du se at få rettet op på det.

FAMILIEMEDLEMMER *
Familien er de personer vi alle på en eller anden måde er tættest på følelsesmæssigt igennem mange år. Derfor ophobes mange emotioner og skygger netop omkring disse personer. Far og mor repræsenterer de 2 store arketyper omkring autoritet, henholdsvis den mandlige handlekraftige og den kvindelige følelsesmæssige, som vi alle på et eller andet tidspunkt skal have integreret i os selv for at blive modne, selvstændige og voksne mennesker. Søskende, alt efter position i søskendeflokken og deres køn, har af forskellige grunde afgørende indflydelse på os selv og vores selvopfattelse.

FANGELEJR *
Et symbol på en indre tilstand, hvor personen holder sig selv (og sider i sig fanget), enten fordi vedkommende er blevet socialiseret meget stramt gennem barndommen, eller fordi personen er meget usikker på sig selv og sine kvaliteter evner og talenter.

FARVER
Undersøgelser viser, at de fleste mennesker for det meste drømmer i farver, men at man hurtigt glemmer det, medmindre der er en specielt grund til at huske det. Hvis en farve optræder flere gange i en serie af drømme, er det værd at bruge noget tid på at finde ud af hvem eller hvad den henleder opmærksomheden på.

Blå *
Kommunikation, at både høre og lytte, dialog, vores evne til lydhørhed både intellektuelt og følelsesmæssigt.

Grøn *
Indføling, ligeværdighed og respekt, det næstekærlige, vores evne til at åbne for forskellighed.

Gul *
Autoritetsforhold, under-/overdanig, at sætte grænser, vores evne til at håndhæve vores autoritet.

Indigo *
Overblik, at gennemskue polariteter, højere forståelse for forskellighed, vores evne til indsigt i anderledeshed.

Orange *
Følelsesforhold, seksualitet, det flydende og ukonkrete, vores evne til at forholde os følelsesmæssigt.

Rød *
Jordforbindelse, dagligdag, det praktiske og konkrete, vores evne til at tackle vores fysiske liv.

Sort/hvid
Næsten alle kulturer forbinder hvid med positiv styrke og sort med negativ styrke. I drømme kan begge farver angå enhver forandring, som du overvejer, eller som du ubevidst er ved at forberede dig på. Sort som er protestens farve, repræsentere også et tomrum og i mange kulturer døden og underverdenen, hvilket ofte vil sige noget hemmeligt. Det hvide flag er tegn på overgivelse og våbenhvile, men hvid er også lig med enkelthed, åndelig kompetence, kyskhed og sjælens renselse. En drøm, hvor hvid dominerer, kan derfor antyde, at du ser dig selv som urørlig og distanceret fra problemer.

! Sort og hvid kan vise, at drømmeren ser tingene i kontraster eller i ekstremer, og måske har svært ved at se nuancerne derimellem.

Violet *
Helhed, forståelse for større sammenhænge, vores evne til at forstå at vi alle er en.

FEMININE
(Se ANIMUS)

FEST *
Drømmer man om fest prøver det ubevidste at fortælle at det er tid at tage en timetout. At være for alvorlig og at tage tingene for alvorligt er bestemt en ubalance. Vi har brug for glæde og festligheder, hvis vi ikke vil at meningsløshed skal indfinde sig. Men det kan også være, at drømmen simpelt hen fejrer “dig”, klapper dig på skulderen. Med mindre festen blev spoleret – tænk over drømmens stemning da du vågnede – vil det være en positiv og bekræftende drøm.

FILM
(Se DRAMA) 

FILMSTJERNE
Drømmer du om at blive filmstjerne, kan det være et forsøg på at kompensere for den bevidste følelse af at være almindelig og ubemærket (se også SKUESPILLER). 

FINGER
Har du en finger med i spillet? Er der en finger, der peger fremad? En finger kan naturligvis også være et fallisk symbol.

FISK
(Se DYR)

FJENDE *
Fjendtlige personer i drømme er altid forbundet til vores skyggesider – altså de sider vi ikke vil se og dermed anerkende i os selv. De har også brug for næring for at overleve og derfor projicerer vi dem ud på andre med samme tendenser som skyggen indeholder. Når vi drømmer om fjenden er det vores skygge som forfølger os og kræver vores opmærksomhed for at kunne forvandles og blive en samarbejdsvillig og konstruktiv side i os. Og det er netop når vi ikke giver disse sider opmærksomhed at de udvikler sig til fjendtlige sider der modarbejder hvem vi dybest set er.

FLAG *
Flaget er symbol på vores fundamentale forhold til vores land og kultur. Vi bliver meget berørte når vores flag er i fokus på en positiv måde og antyder dermed vores grundlæggende behov for at høre til i en større sammenhæng. Vi bruger også flaget til at markere livs begivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse og tillige andre mærkedage. Så flaget i drømme viser hen mod større følelsesforhold i vores liv vi har brug for at klargøre og forholde os til.

FLOK *
At drømme om en flok antyder igen vores forhold til en større gruppe og samtidig vores behov for at være det individ/person vi er. Drømmens detaljer vil afsløre i hvilken grad drømmeren har brug for at justere sin individualitet og sit forhold og funktion, til den større gruppe. Hvor god er man til at lytte til sig selv og samtidig give plads til andre?

FLYVETUR *
Når vi drømmer at vi flyver, enten selv eller med fly, er vi i kontakt med mere højtflyvende ideer og planer. Eller det antydes at vi dagdrømmer for at flygte fra dagligdagens trummerum.

! At flyve kan være et tegn på dissociation – et symbol på, at man har mistet jordforbindelsen og flyver rundt et sted meget højt oppe. Med andre ord er man for meget i hovedet og for lidt i kroppen.

(Se FALDSKÆRM)

FLØJTE *
Fløjten er et arketypisk symbol som vi møder i f.eks. i Fløjtespilleren fra Hameln. Han er i stand til at rydde byen for skadedyr. Fløjten henviser bl.a. også til rygraden og dens hulrum og i østerlandske sammenhænge ser vi den forbindelse hos Slangetæmmeren.

I østerland taler man om at slangen er symbol på Kundalini-kraften og at fløjten og dens musikkvalitet kan vække denne og dermed højne vores bevidsthed.

FORLADT
Har du drømt, at du blev forladt? Af hvem? Var det én, du har respekt for? Det kunne tyde på, at der er noget i dig der siger, at du skal gøre dig fri af et problem.

FORSVINDE *
At noget – et træk eller en kvalitet i drømmerens psykologi forsvinder, og dermed ikke længere er umiddelbart tilgængelig. Drømmeren kan i den ydre virkelighed føle trang til at få “noget eller nogen” til at forsvinde for at undgå at se virkeligheden i øjnene. Det siger sig selv at dette ikke er en hensigtsmæssig måde at forholde sig på, da fortrængt materiale altid vil banke på, på et senere tidspunkt og kræve vores opmærksomhed.

FRUGT *
Al frugt er sundt for os med mindre vi er allergiske for en eller flere frugt arter. Alle frugter indeholder hver for sig forskellige vitaminer, mineraler og sporstoffer. Og når vi drømmer om frugt er det fordi vi har brug for noget som netop denne frugt indeholder. Dette princip gælder også al anden mad vi drømmer om. Så kan man også kigge på frugtens farve for at få en fornemmelse for om der er en henvisning til chakrasystemet.

Jordbær *
Det er rødt, som henviser til rodcenteret og navnet siger næsten selv, at det handler om rodcenteret, som har med jordforbindelse at gøre.

FRYGT
(Se MARERIDT)

FRYSE
(Se KULDE)

FUGL
(Se DYR)

FÆNGSEL
Hvis man ser bort fra muligheden for, at en fængsling kan symbolisere selvfordømmelse, kunne en drøm om at være i fængsel eller besøge en, der er det, fokusere på nogle sider i dig selv, som du har svært ved at give los. Måske føler du dig klaustrofobisk lukket inde for øjeblikket. Eller måske mangler du udfordringer i dit liv. Du bliver nødt til at handle for at genoprette balancen. Hvis du ikke kan komme overens med dit vågne fængsel, hvad enten det er på det praktiske eller det psykologiske område, skulle du måske tænke på at gå i terapi eller forsøge at lukke dig op – åbne fængslets port – ved at betro dig til en nær ven, som du har tillid til. Hvem var fængselsdirektøren og fængselsbetjente i din drøm?

FØDSEL *
En fødsel symboliserer en stor og ny mulighed for vækst.

(Se også BARN)

FÅR
(Se DYR)

G

GAS *
Drømmebilledet fortæller at man er forurenet eller i gang med at forurene sig selv.

GENGANGERE
(Se SPØGELSER)

GEOMETRISKE FIGURER *
Geometrien er en meditativ verden i sig selv, og når vi begynder at få disse figurer ind i drømme/meditationer/fantasirejser er man kommet lidt tættere på Sjælens og den højere bevidsthed sprog. Her kan man bl.a. studere de gamle græske “fædre” og deres tekster, af hvilke man kan finde mange på nettet, som på forskellige vis redegør for de geometriske symbolers relation til Sjælen og dens verden.

Visse geometriske figurer synes at have relation til bestemte chakraer: Rodechakraet: kvadraten, Hara-chakraet: halvmåneformen, Solarplexus-chakraet: triangel med spids opad, Hjerte-chakraet: 6-kantet stjerne (davidstjernen), Hals-chakraet: triangel med spids nedad, Pineal-chakraet: cirklen med ‘vinger’ på (det flyvende øje), Krone-chakraet: ingen geometrisk figur. En oktade er 2 kvadrater, der er lagt ovenpå hinanden, noget er ved at blive jordforbundet, hvilket vil drømmen kunne sige mere om.

GIFT *
Forskellige slags gifte kan pege på forskellige måder man forgifter sig selv eller andre på. Giftens art vil sige noget om på hvilken måde og i hvilken grad det er forgiftende.

GLIMT *
Indsigt eller højere forståelse for nogle af sit livs sammenhænge, det være sig praktisk eller følelsesmæssigt.

Et blændende glimt af et lyn henviser til at man fra sin højere bevidsthed får informationer om sig selv. Højere viden transmitteres via lyset. Det handler om en pludselig selvrealisering eller inspiration. Får du efterfølgende nogle nye ideer, så følg dem op. Det kaldes at være “i sit flow”.

GLÆDE *
På samme måde som du i en drøm kan have en overvældende følelse af sorg, kan du også opleve stor glæde, ofte uden du kan se, hvad der har frembragt den. Følelser i drømme har en afbalancerende funktion og viser os hvordan vi kan bryde fastholdende mønstre. Lys og mørke, glæde og sorg er sider af samme mønt.

GRAVIDITET *
Forud for en drøm om at være gravid har der været drømme om befrugtning og disse drømme kaldes initiationsdrømme. Initiation betyder indvielse/begyndelse til noget nyt og et barn er symbolet på udviklingsmuligheder. Så graviditet symboliserer at man er i gang med en ombygnings og udbygningsproces, hvor man bereder sig selv til at træde nye veje og følge op på ideer og impulser.

GULD
(Se METALLER)

GULDRING
(Se METALLER)

.

H

HALL *
Peger på den måde man præsenterer sig på i forhold til andre. Entre, hall, indgang til dig selv.

HANDLING *
Drømme er små videofilm som den højere bevidsthed instruerer for at pege på hensigtsmæssige/uhensigtsmæssige valg i forhold til andre, men specielt i forhold til os selv. Drømmebillederne afspejler hvad vi gør og peger dernæst på bedre løsninger.

HAVET *
Er billedet på det ubevidste i en større sammenhæng, nemlig i forståelsen af det kollektive aspekt. Med dette menes at vi alle på et dybtliggende plan, har en fælles både følelsesmæssig og handlekraftig psykologi, som vi alle har adgang til. Derudover vil alles handlinger og følelser være tilgængelige for alle andre. Vi er på det plan alle Et.

HEKS
Antyder Moder. Et hvert barn oplever en overvældende “magisk kraft” hvad angår moderen. Hun kan anses for en god eller ond heks, afhængig ikke så meget af hendes virkelige kvaliteter som af hvordan individet dengang oplevede hende.

HEST
(Se DYR)

HIMMEL *
Er symbolet på overgangen mellem jorden og andre dimensioner. Solen og planeterne vil pege på de forskellige symbolske psykologiske sider vi finder beskrevet i astrologien. De forskellige vejrlig repræsenterer de forskellige følelsesmæssige tilstande vi befinder os i.

HJORT
(Se DYR)

HOLDNINGER *
For at kunne leve et glædesfyldt liv i harmoni og balance er det en forudsætning at man har overensstemmelse mellem tanke, tale og handling. Er der ikke det, opstår spændinger både udadtil og indadtil, som jo meget logisk gør livet både utrygt og belastende.

HULE *
Hulen er en henvisning til en tendens til gemme sig væk, hvis man føler et behov for at trække sig fra verdens vrimmel. Det kan også pege på forhold relateret til graviditet, altså ens eget ophold i mors mave.

HUND
(Se DYR)

HUS *
Er symbolet på drømmeren selv og de forskellige rum/værelser henviser til forskellige områder af vores liv, selvopfattelse og tilstand i vores indre virkelighed.

Børneværelse *
Forhold forbundet med drømmerens personlige barndom eller emner forbundet med forskellige alderstrin og evt. blokeringer/traumer forbundet.

Entre *
Indgangspartiet til boligen, hvor vi præsenterer os for omverdenen. Denne vil sige noget om hvordan vi gerne vil opfattes af andre. Og ikke mindst hvordan vi opfatter os selv.

Kælder *
Det ubevidste og dets indhold som vi kan være mere eller mindre bange for at gå på opdagelse i.

Køkken *
Transformation og forvandling. Her tages råvarer og blandes til næringsfyldte madretter. Stedet som peger på hvor gode eller ikke gode vi er til at nære os selv.

Loft *
Opbevaring af ting vi er bevidste om at være i besiddelse af, men ikke bruger af forskellige årsager.

Soveværelse *
Rummet der forbindes med alle livets store forvandlinger: fødsel, død, seksualitet og ikke mindst søvnen, hvor vi træder ind i den indre virkelighed og kommer i kontakt med andre dimensioner.

Stue *
Vores dagligdags selvopfattelse. Husets størrelse, farve og udseende vil i sig selv sige en hel del om drømmerens bevidste og ubevidste selvopfattelse.

HVILE *
Al energi bevæger sig i bølger. Vi vågner om morgenen med masser af energi og lyst til at kaste os ud i dagen der venter. Denne energi har vi fået til rådighed ved at regenerere i nattens løb. I løbet af dagen forbruger vi energien til forskellige formål, fysiske, psykiske og følelsesmæssige, så når vi når til nattetide, ja så har vi brug for at lade op igen. Sørger vi derfor ikke for at holde denne naturens rytme, ikke får sovet og hvilet nok, kommer i underskud af positiv energi og dermed i ubalance.

HYRDE
Den afgørende faktor er nok, om du passede din flok godt eller dårligt, for det kan du sikkert overføre på din evne til at klare problemer, vanskeligheder og forpligtelser. Eller var du selv et af dyrene, der blev gennet af sted?

HÅNDFLADE *
Er sædet for sekundære chakraer og disse er forbundet til evnerne: at give og modtage, specielt i forbindelse med at transmittere helings-energi.

HÆFTEKLAMME *
Bruges til at hæfte sammen med for at holde noget samlet eller lukket.

HÆVN *
Hævnfølelser er et udtryk for at man ikke tillader sig selv at udtrykke sig ægte og ærligt på rette tid og sted. Man undertrykker sine umiddelbare reaktioner/impulser til at sige sin mening og handle i det nu hvor man bliver behandlet uretfærdigt/urimeligt.

I

ILD *
Er symbolet på transformation og forvandling i en større målestok, dvs. i mere overordnede sammenhænge. At drømme om ild betyder at områder i tilværelsen er under forvandling, altså at man har et behov for at omlægge sit liv og værdier. Ild er nok det element vi frygter mest og samtidig har den største respekt for. Når noget brænder forsvinder det, bliver til aske og vi skal så bygge nyt helt fra bunden. De store livsfaser kræver denne form for omlægning og det vil typisk være her at ilden optræder i drømmene.

INDBRUDSTYV
(Se UBUDEN GÆST)

INDSPRØJTE
Det er klart, at en sprøjte kan være et fallisk symbol. Men det kunne også handle om, at du har brug for en indsprøjtning, for at peppe din fysiske eller følelsesmæssige tilstand lidt op, eller for at fjerne smerte eller hjertesorg. Er der en måde, hvorpå du kunne få indsprøjtet mere sjov, fasthed eller kraft i dit liv? Du skal naturligvis især lægge mærke til, hvad slags indsprøjtning du fik, og hvem der gav dig den. Hvis du selv foretog indsprøjtningen, kunne det måske betyde, at du skal hjælpe dig selv (det kan dog også betyde det modsatte hvis det var skadelige stoffer du fik indsprøjtet).

INSEKT
(Se DYR)

IS *
Vand symboliserer følelser og is er frossen vand. Så når vi drømmer om is og sne er vi i bevægelse ind i forfrosne områder af vores følelsesliv. Dvs. at blokeringer og traumer er tæt på bevidstheden, men der skal arbejdes (smeltes) = bevidstgøres, for at få opløst blokeringen. Typisk optræder is i forbindelse med gamle svigt og sårethed, som har sat sig så dybt, at de har indflydelse på, hvordan livet leves – eller ikke leves!

Iskage *
En is spiser vi når vi trænger til at køle af, så måske har du lært at kølne dine følelser når de bliver vækket i dig. Is er som anden mad næring, men er ikke ment som sådan. Is kan også være en henvisning til at en given følelsestilstand skal køles af for bedre at kunne vurdere en situation eller et forhold.

.

J

JAGE
Måske forsøger du at besejre nogen i det virkelige liv, indhente dem eller finde ud af noget om dem. Dine hensigter kan også være mere skumle (jagt kan ende i smerte og død). Se nærmere på dine motiver og følelser, især hvis et andet person er involveret. På den anden side er du måske på sporet af et eller andet. Hvad repræsentere det jaget dyr for dig? Eller var det måske dig selv, der blev jaget?

JALOUSI *
Er et symbol på ubalancerede følelsestilstande i den indre verden. Disse ubalancer kan være så svære at de manifesterer sig i den ydre verden i forhold til partner, venner, familie og kolleger. Ofte optræder jalousi i forbindelse med at nogen har noget eller er i stand til at opnå noget, vi ikke selv føler vi er i stand til at gøre eller opnå. Hvis vi f.eks. virkelig vidste at vores partner elskede os, ville jalousi ikke optræde. Dybest set er jalousi et udtryk for dyb selvusikkerhed, så når den optræder enten i den ydre verden i forbindelse med partner eller andre, eller i den indre verden i drømmene er det fordi vi bliver tilbudt muligheden for at se på disse ubalancer og dermed rette op på dem. At tro at jalousi er udtryk for ægte kærlighed er en myte og misforståelse. Den kan jo optræde de mest uventede steder som f.eks. kollegaen, der bliver forfremmet og vi ikke selv gør eller vennen/veninden får noget vi finder attråværdigt. I disse tilfælde ser vi tydeligst at jalousi er et indre følelsesmæssigt problem, som vi er nødt til at arbejde med, med henblik på at opnå selvtillid og selvværd.

JAMRE (beklage sig) *
Selvmedlidenhed er oftest et udtryk for skuffede forventninger. Disse forventninger er blevet opbygget igennem mange år, som forestillinger om hvordan livet helst skal se ud for at man kan blive lykkelig. Men sådanne forestillinger er statiske tilstande, billeder i vores hoved, som ikke nødvendigvis modsvarer den ydre virkelighed og de tilbud verden har til os. Men fordi vi holder fast i og tror på disse, har vi ikke forberedt os på evt. afvigelser fra dem og har derfor ikke et sæt løsningsmodeller, til at forholde os til denne anderledes virkelighed, hvorfor vi sidder fast i de gamle forestillinger og krav uden evnen til at kunne ændre på vores virkelighed. Derfor ender vi i selvmedlidenhedens klør: vi mangler selvstændig handlekraft!

JANTELOVEN *
Den kender vi alle sammen alt for godt. Vi bliver udsat for den dagligt fra både familie, venner og samfund. Vi lærer at begrænse os selv, at hakke en hæl og klippe en tå for at passe ind i stereotypen om, hvem man er og hvad man kan. Dybest set er det kun dig selv der ved hvem du er og hvad du kan og det er denne skat der skal graves frem under dyngerne af Jantelovens affald. Det er hvad selvudvikling handler om = at rydde op i alt det tillagte og via denne proces udvikle selvet! Og her er drømmene og deres budskaber det utvetydigt bedste redskab overhovedet, da de er – “Breve fra Sjælen!”, I små billedvideoer, hvor symbolsproget er det vigtigste og derfor så godt at gøre sig bekendt med.

JERN
(Se METALLER)

JUL *
Julen som symbol indeholder mange lag. Der er de personlige erfaringer man selv har gjort med jul i barndommen og familiens skød på godt og ondt. Og her skal man kigge på disse for at forstå drømmen. Der er de traditionsbetonede aspekter, hvor man skal se ind i sig selv og finde ud af om man egentlig selv kan stå inde for disse, eller om man bare har taget dem på sig mere eller mindre bevidstløst. Og så er der de religiøse, hvor man igen skal se ind i sig selv for at finde ud af om man egentligt tror på hvad julen står for. Hvis man på sjælsplan har en helt anden tro, kan det skabe konflikter at fejre julen.

JURY *
Henviser til retssalen og dens præmisser om at dømme for en større eller mindre forbrydelse. Alt hvad der sker i en drøm er aspekter af drømmeren selv. Både dommeren, anklageren, juryen og den anklagede selv. Vi har alle tendensen til at vores indre tilstande projiceres ud på vores omverden, så hvis vi har en tendens til selvkritik og selvfordømmelse, så er det hvad vi frygter fra andre og derfor det vi ser og lægger mærke til i den ydre verden.

.

K

KAFFE *
Kaffe er fra samme skuffe som ovenstående, men har den modsatte funktion, nemlig at det virker opkvikkende. Det er tom næring, som bruges til at kompensere for følelsen af manglende tid og overskud. Konsekvensen er dog at man tuner sit system til at køre i overhalingsbanen uafbrudt og man opnår en falsk fornemmelse af at have flere kræfter end man egentlig har og man får ikke hvilet på den sunde måde systemet har brug for.

KAGE *
Kage, sukker, slik og deslige er tom næring og et symbol på at man tyr til at ernære sig på en uhensigtsmæssig måde og har en sløvende og bedøvende virkning. I drømmene vil disse symboler ofte være et fingerpeg til drømmeren om at man er i en situation, det være sig til et menneske eller arbejdet eller? som det ubevidste peger på. Det ser ud som om det er sødt og lækkert, men som egentligt er tomme kalorier, noget man dybest set ikke bliver næret af.

KAMP *
Alle former for kamp i drømme symboliserer netop dette: kamp! Men man kan kæmpe på mange måder: med andre, mod andre, om noget, for at undertrykke, overvinde, besejre o.s.v. Så drømmer man om en eller anden form for kamp skal man kigge på hvordan kampen bliver beskrevet og hvilke virkemidler Den Højere Bevidsthed har valgt at bruge for at illustrere denne kamp. Og i sidste ende er alt der foregår i drømme en afspejling af hvad der foregår i drømmeren.

KASTE
Hvad kastede du? Hvis dit kasteskyts direkte kan associeres til en person, du kender, kunne drømmen være en opfordring til at få den pågældende ud af dit liv. Drømmen vil måske også tilskynde dig til at få en aggression ud, at slå fra dig (måske verbalt).

KAT
(Se DYR)

KLASSE (skoleklasse) *
Skolen er det første større sted vi møder, når vi skal ud at være verdens børn, og ikke kun et familiemedlem. Her påbegyndes en indlæring af faktuel viden, men er også det sted man lærer om at tilpasse sig den sociale bevidsthed. Vi lærer ikke kun, hvad lærebøgerne forelæser, men vigtigere endnu, hvordan andre i samfundet opfatter os og hvem vi er. Så mange får drømme tilbage til skoletiden, ikke for at genopfriske teori, men for at bevidstgøre følelsesmæssige lektier, man lærte i skoletiden.

KLOKKER (især alarmklokker) *
Klokker er forbundet med mange forskellige niveauer. Alle kender sikkert udtrykket: “Hvem ringer klokkerne for?” som er en hentydning til døden og dermed livets afslutning. Klokker bliver også brugt til at advare om faretruende situationer. Klokken bliver brugt i kirken, for at kalde til samling. Der er et ordsprog der siger: “når en klokke ringer, får en engel sine vinger”. Som fællesnævner kan man sige at klokker symboliserer at der kaldes til samling og i drømmene vil det så sige at der er brug for at samle sig i den indre virkelighed.

KOBBER
(Se METALLER)

KOMPAS *
Viser måske din retning i livet. Hvis du styrede lige efter kursen uden hasarderede drejninger, er drømmen bekræftende. Hvis kompasnålen drejede rundt, og du ikke var sikker på retningen, antyder drømmen, at du måske buJrde skifte retning. Afhængigt af de andre symboler i drømmen kunne det være en kommentar til fremtidige handlinger.

KONGE *
Det som drømmeren anser for majestætisk i sig selv, men som ikke har fået de rette vækstvilkår på rette tid og sted. Den maskuline autoritetsside i alle personer, både mænd og kvinder. Det at møde sin indre konge og/eller sin indre dronning antyder at drømmeren er kommet tættere på at få kontakt til og dermed integrere sin maskuline og/eller sin feminine autoritet. Hvordan disse optræder i drømmen vil pege på evt. ubalancer drømmeren har i forhold til autoritet.

KORS *
Korset forbindes primært med den Kristne tro, men kan symbolisere tro i sig selv. Korset er 2 linier som “krydser” hinanden og symboliserer at her mødes det jordiske/fysiske med det himmelske/åndelige. Det er også i dette kors at de nedre chakras møder og forbinder sig med de øvre chakras. I øvrigt er Korset symbolet på Gaia – det esoteriske/åndelige navn for – Jorden!

KRIG (specielt borgerkrig) *
Der kan antydes, at du har en indre konflikt. Disse indre spændinger vil drømmeren projicere ud i den ydre verden for at undgå at mærke konflikten i sig selv og skaber dermed en anstrengende og besværlig virkelighed for sig selv, da de færreste vil kunne holde til at blive udsat for disse ubevidste følelsesladninger i længere tid uden at modreagere. Drømme om krig bliver derfor fingerpeg til drømmeren om, hvad, hvorfor og evt. hvem drømmeren har ophobede aggressioner overfor og få dem bearbejdet til drømmerens store fordel.

KRYBDYR
(Se DYR)

KRÆFT (Cancer) *
Hvis du drømmer at du har kræft, er det absolut ikke en advarsel om, at du har det i virkeligheden (men hvis du alligevel føler dig utryg, er det bedst at få foretaget en undersøgelse). Kræft er en “vækst”, og drømmen kan hentyde til noget ubehageligt, der vokser i dig – f.eks. en tvangstanke, der er ved at blive bygget op, og som kan have en negativ virkning på din personlighed. Er der noget i dit vågne liv, der udgør en trussel mod dit velbefindende og din lykke?

KRØBLING *
Drømmer man om personer der mangler lemmer: arme, ben osv. er det symbolske budskab, at du i dit energisystem er forkrøblet. Mangles højre arm = mangles handlekraft, er armen lammet = lammet handlekraft. Se på drømmens samlede budskab og prøv på den måde at forstå, hvor der er en lammelse eller en amputeret del i din væren i dit daglige liv.

KULDE (fryse)
Kulde er et billede på frigiditet, følelseskulde eller fuldstændig mangel på følelser. Er du kold over for en eller anden, eller befinder du dig i et følelsesmæssigt forhold, hvor du burde “køle lidt af”? Drømmen kunne henvise til din seksualitet eller manglende respons fra én du elsker. Men drømmen kan naturligvis også hænge sammen med at der var koldt i dit soveværelse, eller du har ligget uden dyne.

KVINDER *
Kvinder i drømme er aspekter af Anima, som er symbolet på alt vi forbinder med det kvindelige og, i drømmenes verden, også henviser til den venstre side. Følelser, intuition, omsorg, det moderlige, det favnende, det modtagelige og accepterende. Drømmer vi om kvinder, og det gælder både kvinder og mænd, peges der på sider af følelsesmæssige karakter, som vi bliver gjort opmærksom på har brug for at blive bevidstgjorte og dermed brugbare.

KYS
(Se OMFAVNELSE)

KØKKEN
(Se HUS)

KØNSSKIFTE *
Drømmer man om at personer skifter køn er det en henvisning til at en måde man har gjort ting på kunne have fordel af at blive forsøgt gjort på en anden måde. F.eks. fra maskulint til feminint eller omvendt.

KØRETØJ
For mange mennesker, især for mænd, udgør det køretøj, de ejer, en væsentlig del af deres image, ofte i seksuel henseende: “potensforlænger”.

! (Se TRANSPORTMIDLER)

.

L

LEGETØJ *
En henvisning til at drømmeren enten skal se tilbage på barndommens land og sit forhold til leg og legetøj. Mange børn oplever skuffelser i forhold til det de reelt ønskede sig, og det de reelt fik. Derfor kan der udvikles mistro og mistillid til forældrene og deres løfter, som siden bliver overført til andre voksne, også når man selv er voksen. Eller der peges på at drømmeren har glemt det drømmende, fantasifulde og legende barnlige i sit liv på en sådan måde at det kan være følelsesmæssigt ødelæggende for vedkommende i det daglige.

LIGEGYLDIGHED *
Eller neutralitet rent følelsesmæssigt kan i drømme henvise til, at drømmeren er i stand til at se på tingene som de er eller, at det ville være en god ide at prøve at se på tingene upersonligt og u-emotionelt.

LOSSEPLADS *
Er stedet vi bruger til at smide ting hen, når vi synes de ikke længere er brugbare. I den indre virkelighed er det stedet vi smider holdninger, meninger og ikke mindst tro, når vi synes de ikke længere er brugbare i vores liv. Dette vores liv kan så senere pludselig pege på at noget vi engang smed væk som ubrugeligt, nu ville komme drømmeren til gode. Og så bliver vedkommende sendt på lossepladsen, ikke for at smide væk, men for at finde noget som man engang smed væk.

LYN (lynglimt) *
Peger på ‘glimt’ af opmærksomhed, intuition eller åbenbaring. Erkendelse eller forståelse på en irrationel måde, men hvor man bare forstår fra et højere plan. Dog er det ofte sådan i drømme at vejret fortæller noget om sinds – og følelsestilstande. Lyn følges for det meste af torden og begge dele optræder i forbindelse med himmelen, så når man drømmer om dette vejrlig, peges på at drømmeren i glimt kan se nogle sammenhænge fra et højere forståelsesniveau, som samtidig skaber emotionalitet. Derfor er det en god ide at se på den foregående dags hændelser for at få en mere bevidst forståelse for, hvilke kræfter der er blevet vakt i det ubevidste.

LYS *
Lys er det generelle symbol for bevidsthed og optræder når drømmeren har brug for at se på tingene mere bevidst og dermed opnå indsigt i de reelle forhold. En lysstråle som er rettet mod nogen eller noget bestemt antyder drømmerens bevidste opmærksomhed bør rettes den vej. Hvis den er rettet mod drømmeren kan det antyde at drømmeren har brug blive mere opmærksom på sig selv: lære sine egne motivationer at kende; måske ophøre med at tillægge andre kvaliteter, som de slet ikke besidder.

Et blændende lys
Antyder at for megen bevidst viden kan gøre vedkommende blind over for alt det der ligger i skygge, for hurtigt, især i det ubevidste. Et klart hvidt lys. Hvis det ligner månelys: Kan antyde ånden, intuitionen.

Utilstrækkeligt lys *
Antyder en ‘uklar, dunkel’ og utilstrækkelig forståelse af det som drømmeren prøver at se.

LÆRER *
Når en lærer optræder i en drøm, vel at mærke som underviser og ikke personen som sådan, henviser det til det emne/fag læreren mestrer og måske har man brug for at dygtiggøre sig i forhold til det. Det kan også være den persons måde at undervise/ lære fra sig på, der er interessant for drømmeren.

LØBE *
Især uden at komme nogen vegne.

At løbe i drømme og ingen vegne komme er noget de fleste oplever i deres drømme og gerne mareridtsagtigt. Det mareridtsagtige opstår som udtryk for det spændingsfelt der er mellem at tro man kan løbe fra noget i sig selv (eller sig selv) og det højere bevidste prøver via dette drømmebillede at vise at vi kan løbe alt hvad remmer og tøj kan holde, vi er ikke i stand til at løbe fra os selv. Det vi forsøger at løbe fra vil ofte være noget vi tror er ganske forfærdeligt at skulle se i øjnene, men drømmene vil lige så ofte vise at hvis vi stopper op, vender os mod “det” vi løber fra så bliver vi vist at det faktisk er gode og stærke udviklingsmuligheder.

LØVE
(Se DYR)

.

M

MANDALA *
Et cirkelformet symbol, der betegner psykologisk helhed, og som vi ofte konstruerer ubevidst i det vågne liv (f.eks. når vi tegner kruseduller eller arrangere blomster eller frugt). C.G. Jung gjorde opmærksom på, at mandalaen kan hjælpe os med at finde det inderste centrum i vores personlighed. Hvis du skaber en mandala i en drøm eller bare kigger på én, vil det sandsynligvis betyde, at dit ubevidste fokuserer på de allerdybeste lag af din psyke – og at du er ved at påbegynde en periode med betydelig personlig udvikling og opdagelser af åndelige sandheder (Se også CIRKEL).

MARERIDT *
Mareridt optræder når vi får adgang til materiale i det ubevidste der er gemt godt af vejen, fordi vi har fortrængt eller blokeret det fra vores bevidsthed.

Grunden til dette vil altid bunde i negative oplevelser, som på en eller anden måde var skadelige for os. Derfor vil frygt altid optræde, når der atter åbnes til de “lukkede rum”, men det magiske er at bearbejder man dette materiale, vil man få det bedre på de mest forunderlige måder.

MASKULINE
(Se ANIMUS)

MEJETÆRSKER *
Er et redskab der bruges til at høste markerne. Disse marker har jo i en tid haft en vækst og modningsproces, før det er tid at høste. Vi bruger billedet i forbindelse med at en proces har været i gang et stykke tid og drømmen peger så på at det er tid at høste: at omsætte en tilegnet viden i praksis.

METALLER *
Er alle en eller anden form for bestandig struktur og vil, ved den måde vi opfatter dem på, have hver deres symbolske betydning. Nogle er mere bestandige end andre og nogle er mere værdifulde end andre. Se under forskellige metalnavne.

Diamant *
Er oprindeligt et stykke kul, som gennem millioner års tryk og pres fra jorden og bjergene til sidst er forvandlet til en ædelsten der ikke kan gå i stykker. Derfor er diamanten symbol på Sjælens Vækstproces fra Skyggelaget til den ægte vare, og inkarnationerne sliber diamanten så Sjælens Skønhed og mange facetter kommer frem.

Guld *
Et ægte metal, som repræsenterer værdier. Det er forbundet med den mandlige side, de maskuline kvaliteter og tillige den åndelige verden.

Guldring *
En guldring symboliserer en åndelig helhed. Guldet lighed med det åndelige og ring helhed og uendelighed.

Jern *
Metaller i drømme symboliser forskellige ægte kvaliteter i os, som ikke umiddelbart kan ændres på. Dette metal associeres traditionelt med udholdenhed, styrke og maskulinitet. Disse kvaliteter kan udleves på en positiv eller negativ måde. Kvaliteten er i sig selv neutral, men hvordan vælger den enkelte at bruge den? Hvis man mangler jern i sin kost, vil man drømme om madvarer der indeholder dette element.

Kobber *
På grund af sin kompleksitet repræsenterer kobber transformation og forvandling. Det er det metal der bruges når man har brug for at lede energi, som i f.eks. el-ledninger.

Smykke *
Er for det meste lavet af ægte metaller og i drømmenes verden symboliserer de forskellige værdier/kvaliteter i Sjælens Verden. Disse er symboliseret ved Skatten, som er en samling smykker af forskellig slags. Når vi drømmer om smykker vil det enkelte drømmebillede kunne sige mere om, hvilke disse kvaliteter er.

Sølv *
Et ægte metal, som repræsenterer værdier. Det er forbundet med den kvindelige side, de feminine kvaliteter og tillige den jordiske verden.

Ædelsten *
Er som metallerne symboler på værdier af forskellig karakter. Ofte er de jo forbundne, hvilket drømmene bruger til at beskrive noget bastant (metal)som er ægte, med noget “gennemsigtigt” = ædelstene. Disse komplekse symboler fortæller om noget ægte man er kommet i kontakt med og som både er bestandigt og gennemskueligt.

MIKROSKOP *
Mikroskopet er et symbol på at man har brug for at se på detaljer, som kan have afgørende betydning for den udviklingsproces man befinder sig i. Det er også henvisning til at forholde sig forskende og neutralt til disse detaljer og ikke lade sig fortabe i følelsesmæssige oplevelser, da der måske er risiko for at disse kun vil skabe uklarhed.

MISTANKE
Blev du sat under mistanke i drømmen? Måske burde du sætte spørgsmålstegn ved dine motiver til noget, du er i gang med.

! Har du haft mange oplevelser med at blive mistroet og mistænkt? Måske er mistanke i en drøm et tegn på, at du føler skyld, der meget vel kan være ubegrundet. 

MOBNING (Sladder) *
I den indre virkelighed vil mobning optræde når drømmeren oplever spændinger i sig selv. Måske mellem tanke og handling, måske noget andet. Spændinger er tilstede og bliver symboliseret ved at en i drømmen driller/håner en anden. Det er et af de mest præcise billeder på selvundertrykkelse. Når en person ikke tillader sig at være sig selv, eller er meget usikker på sig selv, vil der være tendenser til at projicere denne selvundertrykkelse ud i verden – og det går dermed ud over andre. En der mobber sidder i spændetrøjen og vil ikke tillade andre at være forskellig, og prøver via mobning at få andre til at sidde i spændetrøje også. At en person kan have det skidt med sig selv og sit liv har jeg stor forståelse for, men ingen forståelse for at man udser sig andre at ofre på sit eget bål. Mobning er grimt og alle skulle gøre en indsats for at modarbejde det, specielt i forhold til vores børn. Børn har kun os at lære fra, så når børn mobber, kan det kun ske fordi vi har lært dem det!

MOR *
Den person vi, fra vi lå i maven, har behov for at holde ubetinget af os og give os, hvad vi har brug for, støtte os i modgang og juble i medgang. Dette behov skaber en vældig afhængighedsbinding, som gerne skulle brydes gennem teenageårene, for i stedet at træde ind i det voksne liv med evnen til at give os selv det, som mor (og far) tidligere gjorde. Dette er en vanskelig proces for de fleste.

MORD
Hvad enten du var ved at blive myrdet, eller du selv forsøgte at myrde nogen, er du nok ved at afslutte et eller andet i dit vågne liv. Det kunne være et bekendtskab eller måske er træk ved din egen personlighed, som du ikke bryder dig om. Ved at se nærmere på den person, du var ved at myrde, eller som var ved at myrde dig, kan du måske få en ide om, hvad det er du forsøger at slå ihjel. Men som altid, når døden optræder som drømmesymbol, har det noget at gøre med ændringer.

MOTORCYKEL
(Se TRANSPORTMIDLER)

MOTORVEJ *
Motorvejen er kendetegnet ved at trafikken er adskilt i de 2 køreretninger og har derfor til følge at man kan køre hurtigere end normalt hensigtsmæssigt. Tillige går det lige ud og en motorvej bruges primært til når vi skal rejse over længere strækninger og har brug for at det går hurtigt og nemt, og vi ved hvor vi er på vej hen. Alle veje symboliserer “vejen frem” for os lige nu og nogen gange går det lidt hurtigere – motorveje, og på mindre veje at man skal være lidt omhyggeligere med at komme frem – lidt langsommere.

MUDDER *
Er en blanding af jord og vand. Derfor symboliserer mudder at man er i gang med en proces, hvor man Jordforbinder følelser. Og dermed en bedre adgang til og brug af sit følelsesregister.

MUS
(Se DYR)

MUSEER *
Gamle ophobede rester i vores psykologiske/følelsesmæssige system, som vi af en eller anden grund ikke kan give slip på, men i stedet sørger for at have på udstilling. Egentligt kan museumsting ikke længere bruges til noget, men man kan kigge på dem igen og igen. Måske det er en hentydning om at give slip på gamle ubrugelige mønstre og holdninger.

MUSIK *
Vil altid berøre os følelsesmæssigt på den ene eller anden måde. Ved at lytte til musik kan vi bevidst komme i kontakt med følelser der ellers er vanskeligt tilgængelige. Vi kan tillige få klarhed og bevidsthed på ellers svære følelsesmæssige oplevelser. Musikkens karakter vil være afgørende for om vi får kontakt med negative eller positive følelser. Heavy metal kontra kirkemusik. Lyd former materien.

MÆND *
Mænd i drømme er aspekter af Animus, som er symbolet på alt vi forbinder med det maskuline og, i drømmenes verden, også henviser til vores højre side. Handling, retning, mål, det faderlige, det diskriminerende (adskillende), det konkurrerende og det givende (ud i verden). Drømmer vi om mænd, og det gælder både mænd og kvinder, peges der på sider af handlekraftig karakter, som vi bliver gjort opmærksom på har brug for at blive bevidstgjorte og dermed brugbare (Se også ANIMUS).

.

N

NAT *
Når natten stunder til begynder bevidstheden at vende indad. Vi lever i cyklusser og en af dem er at vi vågner om morgenen mod lyset og dagen og sover om aftenen mod natten og mørket. Mørket stemmer sindet til indadvendthed og bereder vejen til drømmenes land og den indre virkelighed. Mens kroppen regenererer går Sjælen på Eventyr i drømmene, på det astrale og i andre dimensioner. Natten som nat er symbol på at sindet åbner sig for at se de potentielle udviklingsmuligheder der ligger i at vende opmærksomheden mod åndelige/spirituelle verdenen.

 NEGL *
Negle er naturens måde at udstyre os med værktøj og selv om vi ikke længere har brug for dette i samme omfang som i fortiden, så bruger vi dem næsten dagligt til mindre opgaver, f.eks. åbne breve. Da neglene egentligt ikke længere er nødvendige i den oprindelige forstand er de blevet overflødige og bruges nu også til at præsentere os med. Jo mindre fysisk arbejde jo mere bliver neglene et udtryk for status. Og kan bruges til pynt som bevis derpå.

NONNE *
Nonnen/munken er personer, som vælger at fjerne sig fra den almindelige dagligdags verden for at hengive sig til de religiøse kræfter i en søgen efter det guddommelige. Igen er det vigtigt at forstå, hvad drømmeren forbinder med en nonne/munk, da det kan svinge fra den yderste negativitet til den yderste tiltrækning, og dette vil sige noget om hvad der rører sig i drømmeren i forhold til vedkommendes eget forhold til sin egen religiøsitet.

NYFØDT (spædbarn) *
Det nyfødte barn er det uskrevne blad, en side i os der kan udvikle sig til hvad som helst, præcis som børn i den ydre verden. Babyen er en udviklingsmulighed vi ikke tidligere havde kontakt til og som nu skal have næring og opmærksomhed. Børn er altid udviklingsmuligheder. Enten babyen som det ubeskrevne blad, børn som vi forbinder med kvaliteter vi gerne vil i kontakt med igen eller børn som er i besiddelse af evner eller kræfter vi gerne selv ville kunne mestre. Drømmer man om børn, er det en god ting at iagttage disse og lære af dem, med henblik på at harmonisere sin psyke (Se også BARN).

NÆSEHORN
(Se DYR) 

NØGEN *
Når man drømmer, at man er nøgen, er det faktisk et positivt billede. Man får en henvisning om, at man er klar til at vise sig selv, som man er til andre mennesker. Drømmen vil, alt efter andet indhold, fortælle om, man selv har det godt med det, eller om man i forbindelsen med nøgenheden kommer i kontakt med indre modstande, og de spændinger der opstår som følge deraf. Uanset hvilke andre billeder der er i drømmen, er det positivt at komme tættere på at stå “nøgent” frem.

NØGLE *
Er et redskab vi bruger til at åbne og lukke, fortrinsvis så andre ikke har adgang, hvis vi ikke er tilstede. Vi bruger også ordet nøgle i overført forstand som f.eks. er lig med det er nøglen til det hele, dvs. at en handling eller en forståelse er det der skal til for at åbne til nye muligheder. I drømmenes verden er nøglen ofte tilstede i visdomsdrømme og indikerer her at drømmeren er den der sidder inde med nøglen til sin egen indre Kilde.

.

O

OLIE *
Er et råstof som essentielt er lig med energi. Først skal det dog raffineres og splittes til forskellige slags underkategorier, f.eks. benzin.

OMFAVNELSE *
Omfavnelse, kys og ultimativt samleje er alle symboler på accept af sider man er klar til at begynde at integrere.

OMVEJ *
Et billede på en psykologisk måde at forholde sig til livet på. I stedet for at gå direkte til målet vælger man af uvisse grunde at gøre tingene i slowmotion ved at gå omveje. Det kan også være et billede som gør drømmeren opmærksom på at den måde man gør tingene på er en omvej og dermed spild af energi og viser andre og bedre måder at gå frem på.

OPRØRER *
Eller rebel er et billede på at det er tid at ændre på status quo. Måske har man tilladt andre at vise vejen, men det viser sig at være uhensigtsmæssigt for drømmeren og skaber dermed rebelske impulser. Det er tid at finde sin egen måde, bl.a. ved at rydde op i de tillærte/tilvænnede måder.

ORD *
Ord i drømme er et billede på at drømmeren er disponeret for at forstå budskabet bedre ved tale/skrift end ved billeder. Det kan også i mange tilfælde være beskeder fra hjælpere/skytsånd om enkle og ligetil anvisninger på, hvordan man tager det næste skridt i sin proces.

OVERORDNET
Det er din indre forælder, din chef eller en anden autoritet, der dukker frem i en sådan drøm. Hvordan forholder du dig i vågen tilstand til en sådan person? Har du gjort fremskridt for nylig, eller skal du måske anstrenge dig lidt mere? Det vil afhænge af, hvordan den overordnede i drømmen forholder sig til dig (og du til ham eller hende).

OVERSVØMMELSE *
Vand er symbolet på følelser og oversvømmelse bliver derfor et billede på stærke følelsesmæssige oplevelser, som drømmeren befinder sig midt i og føler sig overvældet af. Eller man har fået bearbejdet blokeringer og dermed fået åbnet til følelsesmæssige områder, der i første omgang virker som en oversvømmelse, men når man har fået kontrol igen, er en rigere oplevelsesflade med mulighed for større armbevægelser og glæde.

.

P

PANSER
Måske er der noget, du beskytter dig imod. Er du på vej ud i en kamp af en eller anden art? Eller er det sådan, at du er ved af træffe forholdsregler til at opnå større selvtillid og sikkerhed. Drømmen kunne være en beroligelse.

PARKERE
Hvis du parkerede din bil ulovligt, eller glemte hvor du havde parkeret den, så husk på, at en bil i en drøm næsten altid står for én selv – for mænd ofte seksualiteten.

! At være parkeret vil sige, at du oplever stilstand, og at der ikke er bevægelse i dit liv. Hvor har du parkeret – eller hvor er du parkeret? Hvilket køretøj har du parkeret? Alt sammen kan sige noget om, hvor du oplever stilstand, og om det er positivt eller ej.

PEJS *
I oprindelige tider var den egentligt også et køkken, altså et ildsted hvor man tilberedte mad, men efterhånden blev køkkendelen udskilt og ildstedet blev mere et sted man brugte til at varme sig ved. Hen ad vejen har det udviklet sig til noget de fleste forbinder med hygge og tryghed. Men faktisk er den åbne ild et symbol på solar plexus chakraet, og dermed på transformation og forvandling i forbindelse med vores evne til at markere os og sætte grænser.

PENGE *
Er symbol for energi og dermed den måde vi udveksler på. Alt har sin pris og måden vi deler af os selv på afspejles ved pengedrømme. Drømmer vi at der ikke står ret meget på kontoen, er det et billede på at vi i den periode er i underskud. I den anden ende kan vi drømme at vi vinder millioner, som dermed bliver et billede på, at vi har fået adgang til en større mængde energi og dermed større overskud.

! Penge kan symbolisere værdier, men det kan også symbolisere magt. Drømmer du, at du mangler penge, kan du overveje, om du har solgt ud af dine værdier, eller om du er i en position, hvor du føler dig mre eller mindre magtesløs. Hvis du mister penge, kan det måske være, at du har oplevet, at miste dine værdier og magten (over dig selv, dit eget liv).

PERRON *
Toget er symbol på en ‘guided development proces’. Dvs. at vores højere bevidste symboliseres ved toget. Så når vi drømmer om perron/tog er det en henvisning til, at vi er klar til at følge vores medfødte handlingsplan i højere grad og mere bevidst end hidtil.

PISK *
Er et redskab der bruges i forbindelse med at drive fremad eller underkue. Det er her vigtigt at se på den øvrige drøms billeder for at forstå om den prøver at sige noget om en selv: altså om man pisker selv frem, evt. pisker sig selv for at undertrykke sig selv.

PLANTER *
Vokser ved vand. Planter/blomster bliver dermed symboler på vækst via følelserne. Drømmer man om disse er det billeder på at ens vækstproces blomstrer på forskellige planer. Visne planter/blomster optræder når man ikke tillader sit følelsesliv at få lys og luft og kan indikere en depression (fransk= at undertrykke).

PLASTER *
Et plaster opfattes af de fleste som noget positivt. Et plaster på såret er en vending vi alle kender. Plaster i drømme er et symbol på at vi føler os sårede og har brug for at få – et plaster på såret! Altså omsorg og kærlighed fra enten os selv eller fra nogen vi kan bede om det.

POLITI *
Optræder når vores samvittighed eller skyldfølelser slår til. Vi er blevet belært om alskens ting og sager fra forældre og familie i vores tidlige barndom, om hvad man må og ikke må uden skelen til om disse pålæg nu også er rimelige i forhold til personer og situationer. Mange børn bliver opdraget efter skyldprincipper frem for ægte filosoferen om hvad der er ret og vrang. Derfor går alt for mange rundt med indre politifolk som ikke kun holder dem selv i stramme tøjler, men også bliver andres vogtere. Drømmer man om politi er man klar til at gøre op med disse spændetrøjer og finde sin egne ægte etik frem og bruge den i stedet.

! Politi er en autoritet og drømmens indhold vil vise, om man opfatter denne autoritet som en ven eller fjende. Politiet kan vække skyld, men de kan også være hjælpere eller endda frelsere. Uanset er det en side af en selv, og den fortæller en del om, hvorvidt man er sin egen politibetjent, eller sin egen hjælper.

PROP (flaskeprop) *
En prop er noget vi bruger til at lukke noget inde i en flaske/beholder. For det meste i forhold til en eller anden væske. Og væske (= vand) er forbundet til følelser. Så drømmer vi at proppen tages af beholderen/flasken er det fordi vi åbner til indkapslede følelser og dermed forbundne personer og situationer.

PUMA
(Se DYR)

.

R

REGNBUE *
Regnbuen er et symbolsk billede på helhed. Den består af de 7 farver, som også auraen, i balance, er opbygget af. Får man dette symbol i drømme indikeres der at noget er blevet afbalanceret, hvilket drømmebillederne vil fortælle mere om. Man siger at for enden af Regnbuen finder man skatten, og det opfatter jeg symbolsk som, at når man arbejder med sig selv med henblik på harmonisering så finder man skatten lig med Sjælen og dens rige verden.

REGNFRAKKE *
Er symbol på selvbeskyttelse overfor følelsesmæssige tilstande. Drømmer man at man er iført en sådan, peger det på, at man har en tendens til at skærme sig i forhold til følelser, og det vil have betydning for alle ens relationer, da man ikke kan undgå følelser i ethvert forhold til både mennesker og dyr.

ROTTE
(Se DYR)

RUSMIDLER *
Spiritus, tobak, slik, hash og stærkere stoffer som f.eks. ecstasy er symboler på midler eller redskaber hvormed vi bedøver os selv i større eller mindre grad. Hvor meget eller hvor lidt vi bruger dem er ikke afgørende til selvforståelse, men at man gør det. Det gælder også i drømme. Så drømmer man om rusmidler i vid forstand er det tid at spørge sig selv, hvorfor man har behov for at bedøve sig. Se evt. på i hvilke sammenhænge behovet opstår.

RYGTE *
Et rygte er noget vi primært forbinder med noget negativt. Han/hun har et rygte på grund af uheldige handlinger. At have et godt rygte er forbundet med at blive anset for at være et positivt og beundringsværdigt menneske. Peger drømmen på forhold angående rygte, er det tid at gå sine handlinger og motiver efter i sømmene, og derefter huske følgende: Taler nogen dårligt eller ondt om dig, så opfør dig så ingen andre tror på udtalelserne. Dybest set handler det om at være et menneske med integritet.

RÅB *
Råb er både i den ydre og indre et udtryk for at blive hørt. Enten fordi man er i nød og har brug for hjælp eller fordi man har brug for at blive hørt i andre sammenhænge. Så optræder dette i en drøm, så kig på din lige nu og her situation og find ud af, om der er noget du har brug for hjælp til eller om der er situationer/relationer, hvor du har brug for at hæve stemmen for at blive hørt.

RÅD *
Er et symbol der stammer fra Vejlederplanet. Vejlederen i os giver oplysninger til os om, det næste skridt at tage på vores livs vej, eller peger på en konkret løsning på et problem, situation eller i forhold til et andet menneske.

RÅDNE
Tænk først over om din drøm kunne sige noget om, at der er noget i dit liv, der er ved at gå i opløsning eller rådne væk. Prøv at genkalde, hvordan du forholdte dig til det der rådnende; prøvede du på at rydde op i det, eller gik du din vej?

! Er der mon nogle gamle, hengemte ting, du har undgået at forholde dig til? Måske noget der har været skjult i mange år, og nu begynder at komme frem i dagens lys, fordi det er på tide at få renset ud? 

RÅDYR/BUK
(Se DYR)

RÅLAM
(Se DYR)

.

S

SALUT
En salut er tegn på respekt og status. Kunne der evt. være en påmindelse til dig om at kende din plads (hvad enten den er overordnet eller underordnet), afhængigt af om det var dig, der affyrede salutten, eller den blev affyret til ære for dig.

SALVE
Drømmen handler måske om at hele et gammelt sår.

SANDHED
En søgen efter sandheden i en drøm kunne afspejle en tilsvarende søgen i det vågne liv; bed dine drømme om en nærmere forklaring.

SEKSUALITET *
Seksualitet i drømme er generelt et meget positivt symbol på vækst og udvikling. Som på det fysiske plan, hvor samlejet er en akt af kærlighed og meget ofte med et barn til følge, er det i den Indre verden et billede på at nogle sider i os er i gang med at blive integreret og at der i denne proces er en ny potentiel udviklingsmulighed: Barnet. Dog er seksualitet i den ydre verden stadig meget tabubelagt og mange socialiseres negativt med skam og skyld til følge. Disse aspekter vil drømmene også behandle.

SELVMORD
Selvmord tyder ganske vist på en selvdestruktiv tendens, men drømmen behøver ikke nødvendigvis at handler om at slå sig selv ihjel. Den kunne f.eks. fremhæve, at noget, der foregår for øjeblikket, er “selvmorderisk”; måske er du parat til at foretage afgørende ændringer i dit liv.

SENG *
En bruger vi til at hvile i. Den også bruges til nogle af livets største begivenheder: sygdom, seksualitet, fødsel og død. Så faktisk er sengen et meget komplekst symbol, som skal forstås indenfor drømmens rammer.

SKALDYR
(Se DYR)

SKIB (Båd)
(Se TRANSPORTMIDLER)

SKORPION
(Se DYR)

SKUESPILLER
Antyder en kunstig personlighed og derfor drømmeren selv som opfører sig på en kunstig måde. Spiller du for meget skuespil for at tilpasse dig andre? Eller repræsentere denne drøm en person fra dit vågne liv som opfører sig kunstigt?

(Se også FILMSTJERNE)

SKYTSÅND *
Er den engel, vi har lavet aftale med inden vi inkarnerede, og som følger os fra fødsel til død. Vi kan også i løbet af en inkarnation have et skiftende antal åndelige hjælpere, som træder ud og ind i vores inkarnation, alt efter hvornår og hvordan vi har brug for deres hjælp. Oftest føler vi denne hjælp gennem vores intuition og andre følelser af, at noget føles rigtigt eller forkert.

Drømmen er det naturlige mødested for vores skytsånd og åndelige hjælpere, hvor de kan komme i kontakt med os og give os præcis vejledning i at lære os selv at kende og dermed bedre til at udføre vores opgave, bruge vores talenter og ikke mindst få gennemarbejdet den karma vi har valgt at bearbejde.

SLADDER
(Se MOBNING)

SLANGE
(Se DYR)

SLIK
(Se BOLCHER)

SMADRE *
Det er naturligvis vigtigt at lægge mærke til, hvad det var, du smadrede, men det er under alle omstændigheder tydeligt, at du har nogle aggressive følelser, der skal ud. Eller der kunne eventuelt være noget i dine ydre omgivelser eller inden i dig selv, som det er nødvendigt for dig at ødelægge.

SNE *
Da sne er frosset vand, og vand er symbolet for følelser, er det et billede på blokeringer evt. traumer fra tidligere i livet. Det er her vigtigt at kigge på hvad der er sket i dagene op til drømmen, som kan have aktiveret billedet.

SNUBLE
En snublen i drømmen kan have vækket dig pludseligt, netop som du var faldet i søvn. Hvis du ellers snubler i en drøm, vil det nok afspejle en fejltagelse, du har begået eller er ved at begå i virkeligheden.

SOMMERFUGL
(Se DYR)

SOMMERHUS *
Er et billede på hvile, fred, ro og afslapning. Så drømmer man om sommerhuset vil jeg anbefale at man kigger på sine behov for netop ferie fra dagligdagens trummerum. Er sommerhuset gammelt og udslidt er det en henvisning til at det ikke har været brugt nok undervejs og det derfor er på høje tid at tage en slapper.

SORG *
Er følelsen vi oplever/gennemlever når vi mister. Dette tab kan være mistede muligheder, tabte venskaber eller sværest af alt, når døden kommer på visit og vi mister pludseligt og uafvendeligt. Som alle andre følelser er sorg et udtryk for at være et levende menneske. At tro det er attråværdigt at undertrykke/fortrænge/skjule følelser, det være sig alle slags, er en af de største misforståelser. At være i kontakt med og udtrykke sine følelser er et af de største menneskelige adelsmærker. Og følelser er dem vi skal bruge for at vokse, gro og modnes. Hvem ønsker dybest set egentligt at fortsætte med at være et umodent væsen? Ikke ret mange, men prisen for at modnes er at have/finde modet til at udtrykke sine følelser. Vel at mærke uden at skade andre.

SPIL *
Alle spil er en eller anden form for magtkamp eller konkurrence. De forskellige typer spil siger noget om, om det er mentale, emotionelle, konkurrence eller andet. Drømmen vil da pege på et aspekt ved drømmerens måde at forholde sig til andre på i forskellige situationer. Måske er man for fokuseret på at vinde over eller bekæmpe andre. Det er her en god ting at huske følgende: At bekæmpe andre, kræver magt, at bekæmpe sig selv kræver styrke.

SPION *
At drømme om en spion siger noget om det forhold man har til den person man drømmer om, hvis det er en man kender i den ydre verden. Men er det i drømmen en, for drømmeren, ukendt person, er det et billede på en side hos drømmeren selv: at man måske vælger at sidde på sidelinien i livet og iagttage andre og deres liv og bedrifter. En hentydning til, at man ville have fordel af at finde ud af hvorfor man vælger at være passivt iagttagende frem for aktivt handlende og vælgende.

SPROG *
I drømmens indre mystiske verden kan vi opleve at der tales sprog vi enten ikke forstår eller taler flydende, selv om man ikke kender sproget i den ydre verden. Disse drømme er gerne henvisninger til at vi er ved at bevæge os ind i ukendt territorium i det ubevidste og at noget af det vil virke fremmed: vi forstår ikke sproget, eller at vi bevæger os ind i områder vi engang kendte og kunne kommunikere med, men som vi er blevet fremmedgjorte overfor og derfor skal lære at kende igen.

SPÆDBARN
(Se NYFØDT)

 SPØGELSER *
Drømmer man om disse henvises til, at man har sider i sig som er “døde”, men som man ikke er færdig med, og derfor vender de alligevel tilbage for at gøre opmærksom på sig selv. De forfølger os til vi har forholdt os til dem og bearbejdet dem.

STATUER *
Hvis man får dette symbol, en statue, i drømme, er det et billede på en eller flere sider i en som er “frosset”, så man får faktisk adgang til en eller flere sider, som på et eller andet tidspunkt er stivnede i drømmeren. Vi kender alle udtrykket at stivne som en statue, som gerne er udtryk for at noget er sket eller sker, som vi ikke kan fatte er rigtigt. Det vil overvejende være af negativ karakter og involvere følelser som chok, forræderi, bagtalelse og deslige. Tiden er kommet, med drømmen, til at få blødt op for dette og få adgang til den bundne energi.

STING
Er der noget, du skal lappe sammen på?

SUFFLØR
(Se DRAMA)

SVANE
(Se DYR)

SVØMME *
At svømme i drømme er en henvisning til drømmerens forhold til sine følelser og sin seksualitet. Afhængig af om svømmeturen er en positiv, flydende og nydelsesfyldt erfaring eller om vandet er oprørt, forurenet, frosset til eller lignende, fortæller drømmen noget om, hvordan drømmerens følelsesmæssige tilstand er lige nu og måske i forhold til særlige personer eller situationer.

SÆLGER
(Se UBUDEN GÆST)

! Det kan være relevant at se på, hvem sælgeren er, hvad han/hun vil sælge, hvad prisen er og hvordan du reagerer på sælgeren. Måske er du blevet påtvunget at ‘købe’ noget på et tidspunkt i dit liv, selvom du så ‘solgte ud’ af dig selv? 

SØLV
(Se METALLER)

SØMAND *
Er en mand og derfor et aspekt af den maskuline side. Han arbejder i en havn, som jo er porten til havet, og på havet, og er derfor symbol på, når vi drømmer om en sømand, sider i os som beskæftiger sig med forberedelse til og direkte arbejde med det som havet symboliserer: Det ubevidste (Se også ANIMUS).

.

T

TASKE *
En taske bruger vi, og her specielt kvinder, til at opbevare mange personlige ting. Det være sig kosmetik, penge, kalender og andre ting der henhører til det personlige private område. Handler drømmen om at glemme tasken (og dens indhold) eller, at den er tom måske, eller kan hænde den er overfyldt? Uanset taskens tilstand siger drømmen noget om vores indre private forhold til – os selv! 

TEATER
(Se DRAMA)

TEGNE
Tænk over, hvad du tegnede, og hvordan din holdning var til det. Hvis dy tegnede en person, men ikke kunne få det til at ligne, er der måske noget ved den pågældende, du misforstår i dit vågne liv. Hvis du lavede en arbejdstegning, en plan eller et kort af en art, kunne det være en henvisning til nogle virkelige planer.

TELEFON *
Telefonen er en fysisk manifestation af halschakraet og dettes kvaliteter. Halscenteret er: kommunikation på alle planer, både kropsligt og følelsesmæssigt. Så en telefon er et symbol på kvaliteten af vores evne til at kommunikere med andre. Er der f.eks. støj på linien? Eller kan drømmeren ikke komme igennem? Eller fås måske fat i en anden end den man havde til hensigt at kontakte? Telefon og television (fjernsyn) er vigtige symboler, som viser præcise billeder på vores kommunikationsevner.

! Telefon kan også være noget med at få forbindelse eller have mistet forbindelse – det kan altså handle om relationen til én selv Er der nogle sider i én selv, man mangler at ‘høre fra’ eller ‘snakke med’? Det er ofte skyggesiderne, eller fortrængte sider af én, der skal skabes forbindelse til. Telefonen hentyder til den auditive sans, hvor fjernsynet har at gøre med den visuelle sans.

TIGER
(Se DYR)

TRANSPORTMIDLER
Se også på transportmidlets farve, den har også en betydning i tolkningen af symbolet (se også FARVER).

Bil *
Er symbolet på retning, styring og kontrol i drømmerens liv. Man følger sin egen rute og kører efter egen planlægning. Om det er en folkevogn eller en 8-dørs limousine siger noget om den måde drømmeren forholder sig til sin kontrolside på. Ligeledes er det vigtigt, hvem der sidder ved rattet, idet førersædet er drømmerens naturlige plads i den indre bil.

Bus *
Optræder når drømmeren er klar til at følges med andre på en fælles valgt vej f.eks. foreninger, holdarbejde eller større grupperinger som f.eks. politiske partier. Der er en chauffør som følger en forud fastlagt rute, men kan stadig, hvis valgt, afvige fra ruten og køre hvorhen der besluttes.

Cykel *
Er et symbol der dukker op, når der er veje, der skal tages, eller opgaver der skal udføres alene – altså uden at “følges” med andre. Man kan bevæge sig frit og følge sin egen rute, i frihed og efter egen individuel vilje. Selvstændige beslutninger og selvstændige opgaver. Farven på cyklen har også en betydning.

Fly *
Kan antyde 2 forskellige retninger. Enten at man dagdrømmer for meget og dermed mister jordforbindelsen, realitetssansen. Altså ikke er tilfreds med eller i reel kontakt med den virkelighed man har skabt, lever i. Eller drømmebilledet kan pege på visioner og forestillinger, man har og er på vej til at få kontakt med.

Motorcykel *
Alle transportmidler henviser til en bestemt måde at bevæge sig rundt på. Motorcyklen er en både magtfuld og ret støjende måde. Drømmer man om denne kan det enten pege på at man larmer for meget, eller det modsatte at man i en periode har brug for at gøre sig bedre hørt.

 Skib (Båd) *
Skibet er det transportmiddel man fra tidernes morgen har brugt for at komme i kontakt med andre f.eks. over kontinenter eller imellem øer. Derfor bliver skibet symbol på at forene “løsrevne” sider eller aspekter af sit ubevidste materiale. Havet er ligeledes symbol på det ubevidste og skibe bliver derfor også symboler på at påbegynde rejsen ind i det ubevidste, altså sin ukendte indre virkeligheder.

Tog *
Toget kører på skinner, altså en uflyttelig fastlagt rute, som i princippet ikke kan afviges fra. Toget optræder når drømmeren får kontakt med sin egen indefra kommende kraft og iboende evne til at vide, hvor man er på vej hen og hvad det større mål i tilværelsen er.

TRAPPE (Trappeafsats) *
Trappen er et billede på at bevæge sig op eller ned i et hus/bygning. Behovet for at stige op eller ned i sit energisystem alt efter hvad drømmen i øvrigt handler om. Afsatsen er der for at “vende” trappen, da den ellers ville fylde for meget. Men de fleste mennesker forbinder et øjebliks hvile med en afsats, hvorfor når der drømmes om den, peges på at der er behov for at “stoppe” op et øjeblik, for at få sig selv og sit overblik med på sin indre rejse.

TRÆ *
Er både et træ og ting lavet af træ. Træet, som træ, forbindes med Livets træ og dermed forbundne symbolik: altså at have et så godt rodnet at det når så langt ned i jorden at det evne til at nære sig får dets krone til at vokse ind i himmelen. Forarbejdet træ symboliserer at selv om det oprindelige træ er fældet, skåret ud og brugt til ting og sager så er det stadig levende og bliver dermed et symbol på det evigt levende princip.

TUNNEL *
At bevæge sig fra et punkt til et andet i et aflukket og for det meste mørkt rum. Vi siger også at der er lys for enden af tunnelen når vi synes det hele ser mørkest ud. Tunnelen er et symbol på at være i en proces der ser svær ud og føles vanskelig at gennemgå, men hvor vi intuitivt ved at det nok skal gå alligevel.

TUSMØRKESTEMNING *
Er også tidspunktet som kaldes ulvetimen og har igennem tiderne været forbundet med overgangen mellem dag og nat, også forstået som at vi fra lyset bevæger os ind i mørket. Nogle mennesker er særlig berørte i deres daglige liv af dette tidspunkt på dagen, hvilket kan henføres til en vis grad af modstand mod at åbne sig mod nattens psykiske udfordringer i form af indadvendthed, refleksion og nattens drømme. For de der føler sig forstemte i forbindelse med ulvetimen vil det være en god ide at se på hvorfor man har modstand på at kigge “indad”.

TV-FORESTILLINGER
(Se DRAMA)

TYRANNI (tvang)
At blive tvunget til at gøre noget mod ens vilje eller mod bedre viden. Sker der noget tilsvarende for dig i vågen tilstand? Eller er det dig, der opfører dig tyrannisk over for andre?

TÅRER *
Er et vigtigt renselsesmiddel. Det er videnskabeligt bevist at der i tårevæsken findes fysiske urenheder som ophobes i kroppen, når man udsættes for kriser, spændinger og sorger som udrenses via gråd. Dette er grunden til at det opleves så befriende at tage sig “en god tudetur” og at man efterfølgende synes man får sine kræfter og sit overblik tilbage.

TÆNDER *
Forbindes ofte med tandskifte, hvor babytænderne smides til fordel for de voksne og dermed blivende tænder. Tandskiftet er ikke kun en fysisk forekomst, men også en psykisk/sjælelig proces, der forbereder barnet på at det nu er modent til at gå ud i den store verden og ikke længere være helt så symbiotisk forbundet med mor og far. I drømme repræsenterer tænder derfor evnen til at kunne sige fra, udtrykke meninger og holdninger og ikke mindst hvad vi spiser. På den anden side er tænder og forbundet med at bide tænderne sammen, at sluge kamelen og kæberne er her sæde for mange aggressioner.

TØRST
Det vigtigste symbol vil her være det, du tørstede efter. Hvis det var vand, og drømmen ikke bare var udtryk for en fysisk tørst, kunne det tyde på, at dit følelsesliv er lidt udtørret for øjeblikket. Du kunne have brug for nogle rigere oplevelser, og din drøm kommer med et ganske klart udsagn, som det ikke skulle være alt for svært at forstå.

.

U

UBUDEN GÆST *
En indbrudstyv, vagabond, sælger osv.

Fortrængte eller uerkendte mandlige sider vil oftest optræde som personer vi føler os utrygge ved i det daglige. I drømmen er de et billede på at disse sider gerne vil have lys og opmærksomhed, for at blive stærke, sunde og livskraftige kræfter i drømmeren.

UDKIG
Hvis du var på udkik eller havde fået besked på at holde udkig efter nogen, kunne drømmen være en opfordring til at være på vagt; med andre ord en advarselsdrøm.

UDLÆNDING
En drøm med en, måske fremmedsproget, udlænding kunne antyde, at der er et fremmedelement i dit vågne liv, at du måske opfører dig på en for dig ukarakteristisk måde. Men vedkommende kunne også repræsentere en fremmede situation, som du forsøger at finde dit til rette i. Hvis det er tilfældet, må du tænke over hvilken indvirkning, den fremmede havde på dig.

! Udlændinge kan i drømme symbolisere sider af dig selv, du er fremmedgjort overfor. For nogle kan det også handle om opvæksten i et miljø, der havde andre værdier og normer end én selv. Ledetråde kan være, hvilken nationalitet udlændingene har – er de fra en kultur, du er tryg ved eller en kultur, du slet ikke kan identificere dig med? 

ULV
(Se DYR)

UR *
Et en menneskeskabt redskab vi bruger til at kunne lave aftaler med andre, det være sig mødetider på jobbet eller andet. Vi har så forvekslet dette redskab som noget der kan måle tiden, men det er faktisk en misforståelse. Tiden eksisterer ikke, men er en dimension vi kan bevæge os i på forskellige planer. I drømme vil uret ofte optræde for netop at pege på at tiden som sådan ikke skal forstås bogstaveligt, og på et vist niveau af udviklingsprocessen mod højere bevidsthed, bliver vi præsenteret for den mere vanskelige opgave – netop at forstå tiden som en dimension i processen, mere end som en statisk måling ag en lineær bevægelse.

URIN *
Afføring og urin er vores affaldsprodukter fra kroppen. Derfor symboliserer de billeder på affaldsprodukter i vores indre virkelighed. Her er urin et billede på følelsesmæssigt affald, man har brug for at få renset ud og den gule farve indikerer at det er følelser forbundet med solar plexus. Dette center har, forbindelse til bl.a. aggressioner og vrede, så der peges på at man har nogle ophobninger af vredesmæssig karakter, man har brug for at få ud af systemet.

UTROSKAB
Ønskeopfyldelse? Eller følelsesmæssig eller åndelig utroskab? Hvis du havde det rart, er det måske fordi, dit forhold er for klaustrofobisk, og at du af og til kunne have brug for at komme væk fra din partners indflydelse (ikke nødvendigvis i en fysisk forstand). Måske skulle i sammen gøre noget mere ved jeres dagligdag – “peppe den lidt op”.

! Utroskab er et voldsomt tillidsbrud og svigt. Kan det tænkes, at du svigter en side af dig selv, og at der er en side af dig selv, du ikke kan stole på? Støtter og styrker ‘din indre mand’ (den maskuline energi) din indre kvinde (den feminine energi) og omvendt?

.

V

VAGABOND *
Er et billede på det ukonventionelle, hvor vagabonden er billedet på den frie sjæl, der giver afkald på meget for at bevare sin ret til at bevæge sig frit i verden. Evnen til at stå ved sig selv, sine meninger og holdninger vil ofte repræsenteres af vagabonder i drømme.

(Se også UBUDEN GÆST)

VAND *
Vand er symbolet på følelser og deres tilstande. Er vandet grumset fortæller det at ens følelsesliv er uklart. Måske drømmer man at vand siver ind i huset – ja så får man at vide at der er en indstrømning af følelser fra det ubevidste, man ikke tidligere har haft kontakt til. Er vandet sparsomt siger det noget om drømmerens evne til at bruge sine følelser (Se også HAVET).

VARSELSDRØMME *
Nogle mennesker drømmer om hændelser, som rent faktisk senere sker. Dette kan forekomme når man er flydende og åben i sin bevidsthed og dermed tillader intuitive informationer at manifestere sig i bevidstheden.

VREDE
(Se AGGRESSION)

VUGGE *
Er det nyfødte barns sove/hvilested og var i gamle dage udformet på en sådan måde at man kunne vugge og dermed berolige barnet. Børn er udviklingsmuligheder og repræsenterer i spædbarnsudgaven, netop det, at noget nyt endnu er spædt og sart og derfor har brug for ro, hvile og masser af omsorg og opmærksomhed, dvs. at det selvfølgelig gælder drømmeren selv, der i en periode har brug for ekstra ro.

VÅBEN *
Er alle forbundet til solarplexus og symboliserer forskellige slags emotionelle, aggressive og/eller magtesløshedsfølelser, som er blevet vækket ved forskellige hændelser, oplevelser eller opfattelser i den ydre verden. Det højere bevidste fortæller så i drømmen, ved billeder af våben at vedkommende føler sig kaldet til at forsvare sig. Man får altså at vide at man er godt gammeldags vred og ikke før man har udtrykt denne vrede kan den forløses og dermed forvandles. Et bilede på at man har brug for sætte grænser, at sige fra eller sige sin mening.

 . 

Z

ZOOLOGISK HAVE *
Den zoologiske have repræsenterer meget godt det vi i vores socialisering vil opnå, nemlig at sætte instinkterne i bur. Så er dyrene eller instinkterne blevet noget adskilt for os og det virker tilsyneladende som noget dejligt nemt. Men det er det ikke. Vores instinkter skal ikke sættes i bur, men tværtimod favnes og kendes på en sådan måde, at vi til enhver tid kan kontakte og bruge disse på rette tid og sted. Og det er jo svært når de er i bur. (undertrykt/isoleret) Det vil ikke sige at man skal bruge sine instinkter på en sådan måde at de skader andre. Så er de ude af kontrol. Men at de skal bruges for at passe på os selv for når vi ikke har et naturligt forhold til vores instinkter skader vi os selv. Og det er heller ikke meningen.

.

Æ

ÆDELSTEN
(Se METALLER)

ÆGTESKAB *
Ægteskab er symbolet på forening af sider, som derefter bliver mere nuancerede og brugbare. Man kan også sige at ægteskab symboliserer integration af sider, som derefter bliver mere dynamiske.

.

Ø

ØDELÆGGELSE *
Ødelæggelse er et vidt begreb og kan kun forstås i drømmens sammenhæng. Den kan være både positiv og negativ alt efter hvilken slags ødelæggelse og hvordan den foregår. Er der tale om stor frygt eller angst i drømmen peger det på at drømmeren ikke har sig selv med i en evt. proces. På den anden side kan drømmen vise at gamle mønstre eller andet bliver ødelagt og det er ikke så dårligt.

ØJNE *
Man kalder øjnene for “Sjælens spejl”, da de i de fleste kulturer bliver forbundet med at kommunikere personen og vedkommendes indre jeg. øjnene afslører meget præcist, hvad der foregår i en person og tillige personens indre væren sig. Drømmen kan dog også bruge symbolet med øjne til at illustrere vores både at se/opfatte verden på og her vise hvordan man måske har brug for at ændre syn/holdning.

ØKSE *
Øksen er et meget oprindeligt våben og blev i tidligere tid brugt til at fælde med og af det fældede bygge huse og skibe (vikingeskibe f.eks.). I vore dage bruges elektriske redskaber til det samme og derfor er øksen mere blevet symbol på et våben. Se under våben.

ØRE *
Ørerne peger på vores evne til både at høre og lytte. At høre er ikke det samme som at lytte og mange mennesker forfalder til at tro, at det at høre er nok. Det er det ikke, hvis vi vil have en ægte dialog. At lytte er evnen til at have hjertet med i enhver dialog. Drømmen kunne pege på at være mere opmærksom på dette aspekt.

ØRKEN *
Ørkenen kan, som mange symboler, pege på positive og negative forhold. I den negative retning føler man måske at et forhold, en situation eller måske livet er en ørkesløs vandring. Og så er det selvfølgelig en henvisning til at kigge på, hvad drømmen i øvrigt peger på, for at få mere liv og dynamik ind i tilværelsen. I den positive retning er der henvisningen til Kristus og hans 40 meditative dage i ørkenen, som et billede på, at vi i store forvandlings- og transformations øjeblikke i vores liv er nødt til at være helt alene, for til sidst at modtage gaver “fra oven”. For Kristus i form af englesang og musik – et billede på kontakt etableret opad til højere bevidsthed.

ØRN
(Se DYR)

.

Å

ÅBENBARING *
Ordet åbenbaring siger næsten sig selv, men findes dog i forskellige varianter. Man kan pludselig se noget helt klart og det føles som en befrielse. Eller man får en information fra Den højere bevidsthed, som man intuitivt, præcist ved, hvordan man skal bruge. Eller man modtager en specifik åbenbaring som vil være livs forandrende for en, mestendels i positiv retning.

ÅBNING *
Kan referere til mange ting: åbning af døre, åbning til ny viden eller åbning af en konto (se penge). I alle tilfælde vil det være et symbol på at man får adgang til rum eller sider af sig man ikke før har været i kontakt med. Og uanset om det er et mareridt eller mere positivt, er det bestemt en bedring da det er utroligt vigtigt at være åben for en – åbning!

ÅND *
At møde en ånd kan være et billede på et aspekt af sit eget vejlederplan, som giver gode råd og vejledning. Eller det kan være en repræsentant fra den åndelige verden, der har et budskab til os i form af en oplysning eller der bliver peget på en gave, opgaver eller et talent det er tid at bruge på rette sted og i den rette sammenhæng.

ÅRSTIDERNE *
– Forår: antyder barndom.
– Sommer: antyder ungdom, livets blomstring.
– Efterår: antyder modenhed: tidspunktet hvor individets liv skulle bære frugt.
– Vinter: antyder Alderdom.

Derudover kan de pege på sindstilstande og følelsesmæssige forhold. Dette vil ofte være i forbindelse med før og efter kriser og vækstprocesser.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.