Drømmesymbolik ~ drømmenes sprog

En måde at tolke drømme på er ‘frie associationer’. Det vil sige, at drømmen forstås udfra drømmerens oplevelse af symbolikken.

 

Hvis man f.eks. drømmer om en fugl, hvilke tanker og følelser vækker det så?

Det kommer an på mange ting. F.eks. giver det helt forskellig betydning, om det er en ørn, der flyver højt oppe i luften og måske symboliserer frihed, eller en undulat i et bur, der tværtimod kan symbolisere fangenskab. Det er også vigtigt, hvordan man generelt har det med fugle. F.eks. gør det en selvfølgeligt en forskel, om man som barn oplevede en fugl, der kom for tæt på, så man blev skrækslagen, eller om man til daglig arbejder i en dyrehandel, hvor man håndterer fugle.

Det vigtige er, at fuglen er et symbol, så det handler om noget i én selv, man ser spejlet på denne måde. Men igen kan det også være noget fra et andet niveau, hvor det f.eks. handler om en påmindelse om noget fra fortiden, man har brug for at huske.

Generelle symboler

Der er nogle symboler, der anses for at være ret generelle eller fælles, men stadigt kan forskellige mennesker tolke det forskelligt. Her er nogle eksempler:

 • Transportmidler kan symbolisere den måde, vi kommer frem i livet på:
  • Hvilke transportmiddel er det?
  • Kollektiv eller solotransport?
  • Styrer man selv eller er man passager?
  • Hvilken stand er transportmidlet i? 
   .
 • Huse kan symbolisere hele ‘os selv’:
  • Er det et stort eller lille hus?
  • Rækkehus eller højhus?
  • Er der mange eller få rum?
  • Er rummene åbne og tilgængelige?
  • Er der oplyst eller mørkt?
  • Hvilken stand er huset i?
   .
 • Dyr kan symbolisere ‘det dyriske’ i os – instinkterne. F.eks. kan hunde (for nogen) symboliserer aggressioner:
  • Er det en stor eller lille hund?
  • Er den aggressiv eller måske krybende?
  • Er den glad eller forsømt?
   .
 • Elektronik kan symbolisere vores elektriske system – nervesystemet – og sanserne:
  • Er der noget, der er kortsluttet?
  • Er strømmen pludseligt røget?
  • Bliver der spillet høj musik eller vist noget på TV, som du ikke har lyst til at se?
  • Er der nogen i telefonen, du ikke kan høre eller som ikke hører dig? Er der flimmer på TV’et eller er lyden væk? 
  • Lever de elektriske apparater deres eget liv? Som f.eks. lys der tænder og slukker af sig selv?
   .
 • Påklædning kan symbolisere beskyttelse:
  • Er det vintertøj eller sommertøj?
  • Er der nogen, der vil stjæle dit tøj?
  • Er du parat til at tage noget af tøjet af?

Farver

Også farverne der optræder har en betydning i forhold til chakrasystemet (energicentrene i kroppen). Drømmer man f.eks. om en blå sangfugl, der er spærret inde i et bur, vil den blå farve referere til halschakraet. Halschakraet har at gøre med kommunikation og udtryk. Drømmen kan derfor fortælle, at man har en blokering i halschakraet, så sangen (lyden) er spærret inde. Når man ved det, kan man bevidst gå i gang med at øve sig i at give lyd og lade det indre få et udtryk. 

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.