Forståelse af drømmene

Der findes uden tvivl mange forskellige måder at tolke drømme på. Som altid er der ikke noget, der er rigtigt eller forkert – det handler om, hvorvidt det virker eller ikke virker. Det, jeg beskriver her, er naturligvis min måde, fordi det er den, jeg har lært, og den der virker for mig.

Flere ‘lag’

Drømme kan have flere ‘lag’.

  • I det øverste lag giver drømmen måske en tydelig kropslig, følelsesmæssig eller intuitiv erindring af noget, man tidligere har oplevet. Det betyder ikke, at oplevelser i drømmen er faktuelt rigtige, men de kan være ledetråden til noget, man har brug for at huske.
    .
  • I næste lag kan drømmen minde én om noget faktuelt, man helt havde glemt. Det kan være noget tøj man engang havde, noget musik man engang hørte, et menneske man engang kendte. På den måde kan drømme være med til at genskabe erindringer og hukommelse, og det er vigtigt, hvis man er ved at samle puslespillet om sig selv og sit liv.
    .
  • I tredje lag træder en vigtig tommelfingerregel i kraft: Man er selv alt og alle i sine drømme. Alting er projektioner. Andre mennesker i drømmene kan derfor ses som sider af én selv, man ikke har integreret, ikke er bevidst om, eller helt har afskåret sig fra.

Især denne sidste regel er vigtig i arbejdet med at lære sig selv at kende.

Det kan dog virke mystisk, at man selv skulle være alt og alle i sine drømme. Hvis man drømmer om en… hest, hvordan symboliserer den så én selv? Det kommer an på, hvad drømmeren associerer en hest med. De følelser hesten vækker i én, kan sige noget om, hvad det handler om. Hvis man oplever angst for hesten, hvad er det så, der skræmmer én? Er det noget, man ser i hesten, men ikke ser i sig selv? Det samme kan man spørge om, hvis hesten giver glæde. Læs evt. mere om konkrete symboler i listen med drømmesymboler.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.