Gruppen ‘Livet bag facaden’ på Facebook

Delt sorg er halv sorg; delt glæde er dobbelt glæde.
Det er i fællesskabet og i genkendelsen,
der skabes styrke, mod og udvikling.

.
Livet bag facaden på Facebook er en privat gruppe for voksne med senfølger af opvæksten i et dysfunktionelt miljø.  At gruppen er privat, vil sige, at alle kan søge gruppen frem, men det er kun gruppens medlemmer, der kan se, hvem der er medlemmer i gruppen, og hvad der skrives derinde.

En opvækst i et dårligt fungerende miljø sætter sine spor og kan give både fysiske, psykiske, følelsesmæssige, eksistentielle og sociale problemer (også kaldet senfølger). Det vil sige, at det er hele mennesket, der er ramt.

Derfor vil emnerne i gruppen spænde vidt, for det handler om hele mennesket: Krop, sind, sjæl, følelser og ikke mindst samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er, at vi har senfølger, men det vigtigste er, hvordan vi lever med dem, og får det bedst mulige liv ud fra vores egne forudsætninger.

 Formålene med gruppen er:

  • At skabe åbenhed om ting der almindeligvis ikke tales om.
  • At have kontakt med ligesindede der har grundlag for at forstå én.
  • At skabe fællesskab og støtte hinanden, hvor der er behov for det.
  • At dele erfaringer og informationer.
  • At støtte positiv udvikling både personligt og samfundsmæssigt.
  • At tænde lys i mørket og løfte hinanden så vi kan hæve det samlede energiniveau.

Vi respekterer hinandens grænser, følelser, behov og forskelligheder. Vi skal ikke ‘redde’ eller ‘frelse’ hinanden, men kan være sammen om det, der er svært, og glædes med hinanden over det der er godt.

Tillid er en forudsætning for, at gruppen kan fungere, så det må være en selvfølge, at de ting, der skrives om, holdes fortrolige.

Klik her for at læse rammerne for gruppen.
Klik her for at anmode om medlemskab.