Hvad er heling?

At hele er ikke at få det så godt, som man engang havde det.
Heling er at få det bedre, end man nogensinde før har haft det.

Senfølger af traumer er ikke en sygdom, og derfor kan man ikke tale om helbredelse. Derimod er der brug for heling og udvikling, for der er sår, der må læges; der er noget, der er blevet adskilt, der må samles og gøres helt; der er noget, der er blevet bremset, der må udvikles. Det er en lang proces, der kræver tid, ro og en relativ tryghed, hvilket er noget af det sværeste at opnå, som samfundet ser ud i dag.

Der findes ikke noget quick fix og ingen hurtige eller nemme løsninger, der er kun den langsomme vej, men det er til gengæld også den, der giver vedvarende positive forandringer. Heling gør ondt, men det er en meningsfuld smerte, fordi den fører til at smerten efterhånden mindskes.

Heling er en proces på flere planer

Heling er en bevidstgørelses-, afviklings-, udviklings-, lærings- og transformationsproces.

En proces vil sige et forløb, der hele tiden er under forandring. Når først processen er startet, kan den ikke standses igen – kun bremses – for det, der én gang er blevet bevidst, kan ikke blive ubevidst igen. Både krop, sind og sjæl vil søge imod helhed og smertefrihed, men der kan være meget angst, der skaber modstand.

Heling starter med bevidstgørelse, for man kan ikke forandre noget, der er ubevidst. At blive hel er et kontinuerligt forløb, hvor man bearbejder, lærer, forandrer, afvikler og udvikler, så der sker indre forandringer, der efterhånden manifesterer sig i det ydre. Man begynder langsomt at tænke anderledes, føle anderledes og efterhånden også handle anderledes – mere autentisk og i overensstemmelse med sig selv.

I denne proces lærer man sig selv at kende på en ny måde, man vokser følelsesmæssigt, bliver mere moden. Jo flere følelser man bliver i stand til at rumme, desto mere nuanceret vil livet blive. Når krop, sind, sjæl og følelser ikke længere er totalt adskilte, men begynder at kunne arbejde sammen, bliver man mere sammenhængende, og der opstår større kontinuitet i éns liv. I kraft af forandringerne udvikles indsigt, forståelse, ja endda visdom. Heling er en forvandlingsproces, transformation.

Helingsprocessen er altid individuel og unik

Helingsprocessen starter indefra, hvor den igangsættes af et behov for at få det bedre. Det vil sige, at der må først være en bevidsthed om, at man ikke har det godt. Der må være for meget meget, der ikke fungerer for én, så der deraf kan vokse en parathed til at handle og forandre. Det er ikke usædvanligt, at der går mange år, fra man begyndte at blive bevidst, til man begynder at handle på det.

Der er ingen, der kan fremskynde eller fremtvinge hverken sin egen eller andres bevidstgørelse og forandring. Ting tager den tid, ting tager, og vi skal ikke alle samme vej. Nogle gange må vi skilles fra de mennesker, vi hidtil har fulgtes med, fordi vi bevæger os i forskelligt tempo eller simpelthen i hver sin retning.

Forandringer, der bliver påtvunget udefra, kan skabe angst, vrede og afmagt. Forandringer der er vokset frem af et indre behov, kan skabe håb og udvikle potentialer..

Heling er en fremadskridende proces

Mange oplever i perioder, at de går tre skridt frem og to tilbage. Det skyldes måske en forventning om, at heling skal følge en lige fremadrettet kurve, men sådan er det ikke. Processen går op og ned, der kan være omveje og blinde veje, der kan være turbo på, og den kan snegle sig af sted – men uanset er retningen altid fremad. Simpelthen fordi, at det, der er blevet bevidst, ikke kan blive ubevidst igen; den udvikling, der er sket, kan ikke afvikles; det gode man har lært, kan ikke aflæres. Selvom man synes, man er tilbage i noget, man har været i før, er det ikke det samme, for det er i et dybere lag. Man har ikke før været på det sted med sin nuværende bevidsthed, viden, indsigt, forståelse og styrke.

Når man igen bliver konfronteret med et gammelt problem, eller bliver trukket ind i det samme gamle mørke, så er det fordi, der stadigt er noget, man mangler at finde, mangler at lære, mangler at udvikle eller mangler at afslutte. Der kan være en viden, en forståelse, en indsigt, nogle ressourcer, et potentiale, der skal findes og bringes med frem i tiden. At gå tilbage efter noget, man mangler, er ikke et tilbageskridt, men et skridt frem mod større helhed.

Kan alle hele?

I princippet ja. Alle har et potentiale til at heles, for det er en almen menneskelig drift at søge ikke blot frihed for smerte men også at søge helhed og meningsfuldhed – kort sagt at få det godt. Det er bare ikke alle mennesker, der har såvel indre som ydre ressourcer til at gå ind i en helingsproces, hvorfor potentialet vil forblive uudviklet.

Så set i forhold til ét liv her på jorden må svaret være nej, men set i et perspektiv af uendeligt mange inkarnationer er svaret ja. Det er min overbevisning, at alle mennesker liv efter liv udvikler større bevidsthed, og arbejder sig frem mod den fuldstændige heling.

.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.