Hvad er senfølger?

Man kan have senfølger efter alt, hvad der har været en for voldsom overbelastning af éns system. Der tales f.eks. om senfølger efter kræft, senfølger efter en ulykke eller senfølger efter overfald. Man kan også have senfølger efter opvæksten i en dårligt fungerende familie. Det vil sige, at det er følger, der opstår som følge af overbelastning. Nogle følger viser sig med det samme og undervejs, mens andre måske først viser sig mange år senere.

Senfølger af en belastet barndom kan være meget omfattende, da et barns nervesystem er uudviklet og meget sårbart. Derfor præger det udviklingen på alle områder, og hele den måde mennesket er i verden på. Dermed defineres senfølger i denne forbindelse som de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale og eksistentielle problemer, der følger af opvæksten i en dysfunktionel familie.
.

Hvordan kan senfølger vise sig?

Når overbelastningen sker tidligt, er det som nævnt hele menneskets udvikling, der bliver præget. Derfor er listen over mulige senfølger langt som et ondt år, for de kan vise sig på alle mulige måder. I store træk kan opridses:

  • Fysisk kan der bl.a. være tale om forskellige smertetilstande, dårligt immunforsvar, hormonelle og neurologiske problemer, sanseforstyrrelser samt kroniske og autoimmune sygdomme.
  • Psykisk kan det bl.a. vise sig som komplekse tilstande, der forveksles med ADHD og bipolar lidelse samt depression, angst m.v. Der kan optræde psykoser og øget risiko for skizofreni. Mentalt kan der være selvdestruktive og forvrængede tankemønstre og overbevisninger.
  • Følelsesmæssigt kan det bl.a. dreje sig om dårligt selvværd, skyld, skam, indre smerte, følelser af at være forkert og anderledes, ensomhed. Der kan optræde en udpræget følelsesløshed eller en ukontrolleret overvældelse af følelser.
  • Socialt kan der bl.a. være misbrug af alkohol, hash eller andet. Tilknytningstraumer kan gøre det vanskeligt at indgå i fællesskaber og skabe samt opretholde relationer. Det kan være svært at have andre tæt på fysisk og/eller følelsesmæssigt.
  • Eksistentielt kan der bl.a. være identitetsproblemer, fremmedgørelse, en følelse af ikke at høre til her i verden, grænseproblemer herunder tvivl om hvor meget man må fylde.

Det er forskelligt, hvilke områder af livet vi er hårdest ramt på, og forskelligt hvordan vi er i stand til at håndtere problemerne.
.

Har jeg senfølger?

Hvis du er vokset op under belastende forhold, er det bestemt en mulighed, men svaret finder du nok bedst ved at forholde dig til, hvordan du egentligt har det, hvis du skal være helt ærlig overfor dig selv. Oplever du, at du har din frihed til at være dig på godt og ondt? Oplever du dig selv som god nok, og kan du lide dig selv, som den du er? Mærker du glæde, lyst, kærlighed? Kan du udtrykke dine grænser, følelser og behov på en god måde? Fungerer du godt socialt? Befinder du dig det meste af tiden i nuet? Er du i balance?

Eller oplever du, at du har nogle tanke-, følelses- og handlemønstre, der igen og igen spænder ben for dig? Ryger du igen og igen ind i relationer, der ikke fungerer godt? Overvælder dine følelser dig og bliver ukontrollerede? Slår du dig selv eller andre oven i hovedet? Dømmer du dig selv eller andre? Giver du dig selv eller andre skylden, når noget går galt? Mærker du de gode følelser i kroppen, eller er det mest de svære følelser? Har du en adfærd, der er skadende for dig selv eller andre? Flyver dine tanker ofte til fortid eller fremtid? Er du i balance?
.

Heling af senfølger

Heling er en proces på mange planer. Alt det, man har lært i barndommen, må afvikles, og nyt må udvikles. Der er meget gammelt, der skal aflæres, og nyt der skal indlæres. Der er forældede overbevisninger, der må slippes, og mere tidssvarende tanker må tænkes. De gamle uforløste følelser må frem i lyset, mærkes, forstås anderledes og endeligt slippes, så nervesystemet kan falde til ro. Heldigvis er hjernen er plastisk, så den kan udvikles og forandres livet igennem. Derfor er det aldrig for sent at arbejde på at få det bedre. Der findes ikke noget quick fix, det er hårdt arbejde, og det tager tid – men det er muligt, og det er det afgørende vigtigste.