Hvem er psykopaterne?

Frit oversat af Pia Hoffmann efter original artiklen

Who are the psychopaths?
Duncan MacMartin
Opednews
Sun, 31 May 2015 11:15 UTC

Psykopater i magtfulde positioner.

For nylig blev det offentliggjort, at den australske regering har planer om at ødelægge og brænde gammel, beskyttet skovvækst for at producere elektricitet og træflis. Før det fandt vi ud af den amerikanske regerings offentlige hemmelighed om at grundlægge og støtte ISIL i Syrien, da der ikke kunne samles støtte til en krig mod Assad! Hver dag ser vi palmeoliemafiaen begå miljødrab på de tilbageværende tropiske skove i Indonesien, Malaysia, Nigeria, Brasilien etc. Vi har alle været vidner til, at USA åbenlyst har iværksat et nazistisk statskup mod Ukraines lovligt valgte regering, mens de anklagede Rusland for at have destabiliseret sine egne grænser. I årtier har vi set, at zionisterne frit kan fortsætte med at torturere og begå folkedrab på den etnisk palæstinensiske befolkning med støtte og medvirken fra USA og dets vasaller.

Hvad har disse hændelser til fælles udover den åbenlyse grusomhed, hensynsløshed, irrationalitet og krænkelse af menneskeheden?

Svaret er, at de alle er resultater af klassisk psykopatisk opførsel, eller sagt på en anden måde: det er psykopater, der har startet alle disse handlinger. Psykopater i positioner, hvor der tages kritiske beslutninger. Psykopater i magtfulde positioner.

Hvis vi går ud fra, at psykopater udgør 5% af befolkningen, er der MINDST 16 millioner psykopater alene i USA. De fleste kan i første omgang ikke skelnes klinisk fra den øvrige befolkning. De få, der er fængslet og til rådighed for kliniske observationer, repræsenterer de psykopater, som ikke klarede den – de der blev ‘afsløret’ af systemet. Men de fleste ikke bare klarer at udføre deres ødelæggende og destruktive handlinger mod menneskeheden og planeten, men har rent faktisk succes i kraft af magt, penge og position.

16 millioner psykopaters virkelige effekt på det amerikanske samfund – dets strukturer, dynamikker og selv dets mål – ser ud til at fortabe sig i den skov af konkurrence, kaos og manipulation, som vi hele tiden er massivt omgivet af. Dette bringer os til min pointe: det er faktisk denne skov af konkurrence, kaos, manipulation og i sidste ende ødelæggelse, der er den EGENTLIGE EFFEKT af psykopaten. Det skaber hans ‘hjemmebane’, og er i virkeligheden et perverst, selvgenerende mentalt økosystem.

ALLE de primære strukturer, processer og målsætninger for vores samfund, der har udviklet sig gennem historien, er opstået snigende og opportunistisk fra psykopaters sind. På den måde tilgodeses og støttes psykopaternes karakteristiske opførsel og taktik i overvældende grad.

Dette giver ikke-psykopatiske eller empatiske medlemmer af samfundet nogle få reaktionsmuligheder:

  • at søge at være i periferien af det psykopatiskabte samfund og forsøge at udvikle en autentisk menneskelig eksistens med kreativitet, gensidighed og velstand
  • at kritisere og handle mod enhver psykopatiskskabt uretfærdighed og prøve at forbedre systemets moral
  • eller simpelthen fortsætte med at tolerere, gå på kompromis og efterligne en række af psykopatens taktikker og måder at opføre sig på for at overleve i konkurrenceomgivelserne – og derpå forsøge at mildne samvittigheden og kompensere ved at gøre gode ting i forhold til familie, venner og bekendte

Disse valg og deres dynamik har skabt adfærdsmønstrene mellem psykopater og deres værtssamfund i årtusinder. Heldigvis kan der være andre alternativer.

Lad os se på en udviklingsmæssig hypotese.

Menneskeheden som primater er skabt til at udvikle gensidige og nogenlunde lige givende relationer. Vi er psykologisk udviklet til at definere, udforske og endda systematisere karakteren af vores relationer. En del af vores ‘forberedelse’ til at udforske relationernes potentiale kommer fra vores barndom: De år, hvor vi var fuldstændig afhængige af andre, da vi var ude af stand til at klare os selv og skabe en brugbar fortolkning af verden omkring os. Vi måtte have dækket disse behov af en ‘formidler’ (typisk vores mor).

Ideelt set bør de oprindelige afhængighedsrelationer modne os psykisk og udvikle os til at blive mere selvhjulpne og uafhængige. Barndommens erindringer og erfaringer skal hjælpe til at fastholde og udvikle en empatisk taknemmelighed, en autentisk dømmekraft og evnen til at møde andres behov.

Psykopaten har sandsynligvis oplevet fødselstraumer eller tidlige psyko-neurologiske traumer (muligvis forstærket gennem arvelighed), og forbliver fastlåst i en infantil kognitiv og emotionel skabelon. Han bevæger sig aldrig mod nogen udvikling af empati igennem erfaringer med gensidigt givende relationer.

Det psykopatiske sind er alvorligt begrænset af den infantile kognitivt/emotionelle skabelon, så han er afhængig af at forstærke de mentale værktøjer, som er umiddelbart brugbare. De vigtigste er:

  • Associeret genkendelse med mindre funktionelle eller mindre hensigtsmæssige associationer
  • Efterligner, kopierer, efteraber andre
  • Den primitive evne til at manipulere sine omgivelser

Selv om psykopaten udvikler højere kognitive funktioner gennem sit liv, vil han aldrig bruge dem i sine daglige kognitive processer bortset fra i IQ tests og måske, når han skal løse komplicerede opgaver. I stedet forstærker han de tre infantile mentale værktøjer: efterligning, associativt minde (memorerer) og manipulation af andre ved at anvende forførelse, afvisning og trusler.

Desværre er den moderne uddannelse i det store og hele udviklet ud fra – og i vid udstrækning baseret på – nøjagtigt samme kognitive skabelon som psykopatens. Den tvinger os til at tænke som en psykopat og i nogen grad blive sociopatiske.

Den psykopatiske tankegang har udviklet sig til at dominere i konkurrence- og konfliktbaserede omgivelser. Da vi har accepteret konkurrence som vores standardøkonomi og endda sociale dynamik, forsøger moderne uddannelse at udvikle vores kompetencer under disse sociopatiske regler og betingelser.

Så moderne uddannelse forsøger pr. definition at kompensere for vores hovedansvar – primært empati – ved at camouflere eller retfærdiggøre konkurrence, opportunisme, målbevidsthed, egoisme, hensynsløshed, manipulation, snedighed, forvrængninger, ulighed og udnyttelse. Netop disse rovdyrsegenskaber som gør det muligt for psykopaten at ‘vinde’.

Uddannelsessystemet kræver udenadslære, som omgår de højere hjernefunktioner, hvor moral og etisk tænkning og analyse af opførsel foregår.

Den psykopatiske personlighed er den ideelle evolutionære tilpasning til konfliktprægede, konkurrerende og kaotiske miljøer. Hans taktik som et opportunistisk, hensynsløst menneske med rundsave på albuerne gør det muligt for ham at bevæge sig hurtigt og træffe egoistiske beslutninger uden bekymringer om konsekvenser, som kan ramme andre eller miljøet.

Under udvinding af tjæresand blev Athabasca River systemet ødelagt; for at ‘befri Irak for masseødelæggelsesvåben’ er 1,5 million mennesker døde; millioner af hektarer tropisk regnskov bliver fældet og brændt for at skabe plantager til palmeolie; personale fyres, arbejdsbyrden øges og lønningerne reduceres for at øge indtjeningen. Udover den oprindelige egoistiske hensigt er der ikke overvejet nogle konsekvenser, så når der opstår (som regel uforudsete) problemer, bliver de behandlet utilstrækkeligt og sporadisk – ét ad gangen.

Psykopatens kognitive taktikker gør ham til den ideelle kriger i kampzoner, og som sådan har han været med os fra tidernes morgen, hvor han både har skabt konflikterne og været forsvarer i dem. Hans hensynsløse aggression, opportunisme, målbevidsthed og mangel på samvittighed samt hans hurtige men forsimplede tankegang, gjorde ham nyttig til at forsvare stammen under et angreb fra nabopsykopatens stamme. Det store problem var, at man ikke kunne ‘gemme ham væk’ igen, når der i fredstid var brug for at træffe kloge beslutninger.

Idéen om ude- eller indefra kommende terror vil antageligt hjælpe psykopaten – med hans forvrængninger, manipulationsevne og dygtige retorik – til at forblive i en lederposition. Dette til trods for en sygeligt manglende evne til at håndtere relationer og kompleksitet og på trods af hans generelle mangel på færdigheder, hvad angår fredelig sameksistens! Dette er den hemmelige årsag til, at menneskeheden stadigt ikke har kunnet udfolde vores ekstraordinære potentiale som social art.

Psykopater opererer frit og aktivt i samfundet. De opretholder kontinuerligt konflikter, konkurrence og infantilisme med deres medvirken til fattigdom, kriminalitet, spild, ineffektivitet, forurening og generel udnyttelse af mere fredsommelige mennesker. Psykopater fremmer udviklingen af sociopati blandt de, der ikke er empatisk retarderede, da resten af samfundet efterligner psykopaternes adfærd i forsøg på at konkurrere og overleve. Prisen, vi betaler, er at alle vores samfunds institutioner så som uddannelse, økonomi, regering, velfærd, sundhed og endda videnskab er udviklet til at fungere udfra psykopatens kognitive niveau og mentalitet. I endnu højere grad er kollektive organisationer som f.eks. selskaber med deres mål, strukturer og processer i det store og hele bygget op over psykopatens tankegang!
.


NB! I artiklen omtales psykopaterne som mænd, men de kan naturligvis lige så godt være kvinder.

Relateret:

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.