Landsforeningen Spor

… er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen samt pårørende og andre, der vil støtte foreningens formål.

Spors hjemmeside ligger mange baggrundsartikler om dysfunktion, traumer og senfølger, som i høj grad kan være relevante, selvom man ikke har været udsat for seksuelle overgreb.