Mirakler ♥ (uddrag)

Titel: Kast lys over skyggen
Forfatter: Debbie Ford
Forlag: Borgen, 2007
.

 

Forestil dig, at du er et storslået slot med lange gange og tusinder af rum. Alle rum i slottet er perfekte og rummer en særlig egenskab. Hvert rum repræsenterer et forskelligt aspekt af dig selv og er en sammenhængende del af hele det perfekte slot.

Som barn udforskede du hver en tomme af dit slot uden skam eller fordømmelse. Frygtløst søgte du i hvert enkelt rum efter dets juveler og hemmelighed. Fuld af kærlighed tog du alle rummene i besiddelse, hvad enten det var et skab, et soveværelse, et badeværelse eller et kælderrum. Alle rummene var enestående. Dit slot var fuldt af lys, kærlighed og mirakler.

Men så en dag kom der nogen til slottet og sagde til dig, at ét af dine rum var ufuldkomment og helt sikkert ikke hørte med til slottet. De foreslog dig at lukke og låse døren til dette rum, hvis du gerne ville have et perfekt slot. Da du gerne ville have deres kærlighed og accept, lukkede du hurtigt af til rummet. Efterhånden som tiden gik, kom flere og flere mennesker til dit slot. De gav alle udtryk for deres mening om rummene, hvilke de brød sig om og hvilke de ikke kunne lide. Og hen ad vejen lukkede du den ene dør efter den anden. Dine fantastiske rum blev forseglede, lyset forsvandt fra dem og de henlå i mørke. En proces var gået i gang.

Fra det tidspunkt lukkede du flere og flere døre i dit slot – af alle mulige grunde. Du lukkede døre, fordi du var bange eller tænkte, at rummene var for dristige. Du lukkede døre til rum, der var alt for konservative. Du lukkede døre fordi andre slotte, du så, ikke havde et rum magen til dit eget. Du lukkede døre fordi dine religiøse autoriteter sagde, at du skulle holde dig væk fra bestemte rum. Du lukkede alle de døre, der ikke passede til samfundets normalitet eller dine egne idealer.

Det var slut med den tid, hvor dit slot virkede uendeligt og din fremtid fuld af spænding og lys. Du følte ikke længere samme kærlighed og beundring for hvert enkelt rum. Rum du engang havde været stolt af, var du nu villig til at lade forsvinde. Du prøvede at finde måder til at komme af med disse rum, men de var en del af dit slots opbygning. Da du havde lukket døren til hvert eneste rum, du ikke brød dig om, gik tiden, indtil du en dag havde glemt alt om de lukkede rum.
I første omgang forstod du ikke, hvad du gjorde. Det blev bare en vane. Når alle gav dig forskellige budskaber om, hvordan et flot slot skulle se ud, var det lettere at lytte efter dem end at fæste lid til din egen indre stemme, den der elskede hele din slot, som det var. At lukke af for disse rum fik dig til at føle dig mere sikker. Inden længe måtte du konstatere, at du kun boede i nogle få, små rum. Du lærte at lukke livet ude og have det godt med at gøre det. Mange af os lukkede så mange rum, at vi glemte, vi nogensinde havde været et slot. Vi begyndte at tro, at vi kun var et lille, faldefærdigt hus med to værelser.

Forestil dig nu slottet som det sted, hvor alt hvad du er bor, både det gode og det dårlige – og at alle egenskaber som findes på jorden bor inde i dig. Ét af dine rum er kærlighed, et andet mod, et tredje elegance og et fjerde ynde. Der er uendeligt mange rum. Kreativitet, kvindelighed, ærlighed, integritet, sundhed, selvsikkerhed, erotisk udstråling, kraft, frygt, had, grådighed, frigiditet, dovenskab, arrogance, sygelighed og ondskab – de er alle rum i dit slot. Hvert eneste rum er en vigtig del af strukturen og alt har sin modsætning ét eller andet sted på slottet.
Heldigvis kan vi aldrig slå os til tåls med at være mindre end det, vi kan blive. Den utilfredshed vi føler med os selv, får os til at lede efter alle de tabte rum på slottet. Og vi finder kun nøglen til, hvor enestående vi er, ved at åbne alle slottets rum.

Slottet er et billede, der skal hjælpe dig til at begribe, hvor omfattende du er. Vi har alle dette hellige sted inde i os selv. Det er let at nå, hvis vi er villige til at se os selv i vores helhed. De fleste er bare bange for, hvad de finder bag dørene til rummene. Så i stedet for at begive sig på en opdagelsesrejse fuld af spænding og overraskelse, for at finde det skjulte selv, bliver vi ved med at lade som om, rummene ikke findes. Vi cykler bare videre. Men hvis du for alvor ønsker at ændre retning i dit liv, må du gå ind på dit slot og langsomt åbne hver eneste dør. Du skal udforske dit indre univers og vinde alt det tilbage, du har frasagt dig. Kun når dit samlede selv er til stede, kan du fatte, hvor storslået du er og nyde livet i dets enestående fylde.