Om at slippe frygten (uddrag)

Titel: Livets hormoner – en bog om psykologien bag de livgivende hormoner samt deres betydning for helbredet
Forfatter: Heilpraktiker Arvin Larsen
Forlag: Holistisk forlag, 2005

 

 

Uddrag fra kapitlet ‘Binyrernes hormoner og funktioner’

 

Hvad skal vi så gøre?
Ja, vi må jo starte med at fjerne den årsdag i sindet, som opretholder det permanent høje binyrebarkhormonniveau. Nu bliver det svært – for hvad er det for en angst eller bekymring i sindet, der netop er årsagen? Det kan jo mildest talt være alt lige fra barndommens traumer til bekymringer om arbejdslivet, ægteskabet eller fremtiden. At finde netop den frygt, der udløser sygdommen, er som at finde en nål i en høstak. Yderligere kunne det tænkes, at ikke bare en enkelt ting men flere forhold i livet var medvirkende årsager. Det er netop på grund af psykologiens komplekse og infiltrerede verden, at binyrebarkhormonsygdommene er så vanskelige at helbrede. Dog vil man i de fleste tilfælde kunne finde forhold i livet, som man gennem følelserne har bemærket, er ubehagelige. Frygten og angsten for at konfrontere disse problemer banker som bekendt binyrebarkhormoner op i et overstadigt gear. Trods derfor frygten og løs problemet. Bryd din afmagt. Kun når problemet er løst og trygheden er i hus, vil binyrernes produktion af det ødelæggende hormon falde til ro.

Inden vi tillægger omverdenen skylden for, at vi bliver syge, må vi hellere se os selv lidt i øjnene. Den virkelige årsag til vores forhøjede niveau af binyrebarkhormoner handler nemlig ikke så meget om den ydre verden men snarere om vores egne tanker og forestillinger. Uanset hvor hårdt det må lyde, kan vi ikke placere årsagen til vores sygdom hos andre. Årsagen og forløsningen findes kun i os selv. Det er rigtigt, at vores barndom og tidligere oplevelser har været med til at skabe angsten og frygten i vores indre. Men det er IKKE rigtigt, at barndommen og fortiden stadig ødelægger os. Det er kun vi selv, hvis vi altså ikke ændrer vores bevidsthed, adfærd og tilværelse.

Vi kan frygte meget her i tilværelsen. Vi kan være bange for at miste vores arbejde, vores ægtefælle, forældre, vores hjem og vores respekt m.v. Vi kan også være bange for fællesskabet, kærligheden, seksualiteten, volden og krigen. Vi kan faktisk være bange for alt. Men langt hen ad vejen er det mest forestillingen om tilværelsens ulykke, der giver angsten. Det er sjældent selve tilværelsen, der reelt truer os. Lad os gøre et tankeeksperiment!

Hvad sker der egentligt, hvis vi mister vores arbejde? Umiddelbart ville vi frygte arbejdsløshed, økonomisk nedtur og måske tab af hjem. Men hvad sker der egentligt, hvis vi mister vores arbejde? Vi får en ny tilværelse, hvor vi p.g.a. ledigheden får masser af tid til livet og os selv. Vi kan måske blive tvunget ud i et kursusforløb på statens regning. Er det virkeligt så forfærdeligt at møde andre mennesker og lære noget nyt? Vi får måske også mindre penge på lommen, men så længe vi får mad, sker der jo ikke noget rigtigt frygteligt. Den lavere økonomiske status betyder også, at vi må nøjes med at bo på et lille værelse, hvor vi knap nok har plads til alle vores materielle ting. Men hvad sker der egentligt ved det? Ikke noget vel?

Alt det frygtelige, som evt. måtte ske – sker kun inde i hovedet på os selv. Der sker nemlig det, at vi mister vores opbyggede identitetsbillede af os selv. Det er det, som er så frygteligt. At miste den identitet, som vi har bygget op gennem årtier, og som sikrer os en plads i fællesskabet – det er den identitet, vi er bange for at miste. Vi er simpelthen bange for ikke at være med i fællesskabet, at være elsket og være gode nok. Angsten for at ryge ud af fællesskabet er en reel trussel. Dybt i vore instinkter har evolutionen og fortiden nemlig lært os, at vi kun kan overleve i et fællesskab. Kun i fællesskabet kan vi beskytte hinanden mod rovdyrenes appetit. Men helt ærligt, kan vi jo ikke altid finde nogen, der vil være sammen med os – jo, selvfølgeligt kan vi det.

For at opløse angsten og afmagten i vores tanker må vi altså opleve et stærkere fællesskab. Vi må ændre alle de forhold i tilværelsen, som hindrer følelsen af ikke at være god nok til at blive elsket. Vi må derfor elske os selv. Vi må opnå et fællesskab med os selv, før vi kan indsluses i det større fællesskab. At give kærlighed og omsorg til os selv gør os mere uafhængige af andre. Når vi selv dækker vores basale behov, behøver vi ikke længere tigge om en plads i fællesskabet. På denne måde tager vi magten hjem til os selv, ligesom vi ikke længere gør omverden til vores bøddel og hersker. For at kunne elske sig selv må man være noget værd for sig selv. Selvværd kan man ikke købe. Man kan heller ikke skamroses til selvværd. Vi ved godt selv, om vi er gode nok eller ej – det kan vi nemlig mærke. Den eneste habile vej til selvværd er derfor at bringe værdi og kærlighed til sig selv.

Start med at være god ved dig selv. Gå tidligt i seng og få en god nattesøvn. Stå tidligt op og gå en tur for sansernes og motionens skyld. Sluk for fjernsynet og vær sammen med din familie. Mærk hvad du trænger til og giv dig selv det. Giv dig lov til at stå lidt længere under bruseren mandag morgen. Nyd et fodbad eller et karbad med æteriske olier. Selv små ting kan vække selvværdet og kærligheden til os selv.

Når du begynder at få lidt overskud, kan du tage fat i de større opgaver. Lav noget sund mad, tab dig og begynd at motionere noget mere. Brug evt. kræfter på at tage et pc-kørekort, så du føler dig ajour og god til dit arbejde. Hvis du føler dig utilfreds med dit kosmetiske udseende, må du enten gå til frisøren, kosmetologen eller tøjbutikken. Er du utilfreds med det ansigt eller den krop Gud har givet dig, så hjælper kun en bedre udstråling. Glem derfor at fokusere på udseendet, smid spejlede ud, luk dine øjne og mærk livet. Hvis du har mulighed for det, er det også en vældig god idé at meditere.

Når du har kræfter nok til at se på tilværelsens større problemer, enten det er arbejdspladsen, ægtefællen eller økonomien, er dagen kommet, hvor du må konfrontere din angst. Fortæl stille og roligt din omverden om dine problemer og bed om forståelse. Får du forståelse, vil du føle succes og lettelse. Afvises du, eller ændrer samtalerne ikke på de kardinale forhold i dit indre eller ydre liv, må du forlade arbejdspladsen, ægtefællen eller banken. Trods din angst og kast dig ud i mareridtet. Enten forlader og mister du arbejdspladsen, ægtefællen eller banken – eller også mister du dig selv. Mister du dig selv, er vi tilbage, hvor vi startede. At leve et liv i selvundertrykkelse af frygt for at miste nogen eller noget, er den værst tænkelige situation for binyrebarkhormonerne. Når du har arbejdet dig gennem frygtens og angstens illusioner, vokser selvtilliden og selvværdet. Når selvtilliden er stor nok, vil du ikke længere frygte livet.

Din styrke i sindet er nu så stor, at tankerne finder løsninger i stedet for problemer. Du har fået magt i stedet for afmagt. Denne selvkontrol skal til stadighed udbygges. Bliv ved med at overskride dine grænser, indtil du har generhvervet den plads på jorden, som tilhører dig. Frygt ikke længere den ydre verden, husk i stedet, at du – og kun du – bestemmer over dig selv. Når du en dag har samlet så mange ressourcer i dit indre, at du har overskud til fællesskabet, så tilbyd din omsorg og kærlighed. Tiltræk fællesskabet fordi du har noget at give i stedet for at ‘købe’ dig til en plads ved selvundertrykkelse.

Patienter, der allerede lider af binyrebarkhormonsygdomme, skal trods deres personlige udvikling ikke regne med, at sygdommen forsvinder lige med det samme. Først skal angst og frygt forløses så fuldstændigt, at binyrerne ikke længere udskiller for meget binyrebarkhormon. Herefter kommer en kortere eller længere regenerationsfase, hvor kroppens celler skal genopbygges. Først når denne regenerationsfase er overstået, kan man forvente at høste sin velfortjente helbredelse. Binyrebarkhormonet gemmer på flere spændende kapitler. Ovenstående gennemgang af angstens sociale aspekter er kun en overfladisk forståelse af de psykologiske kræfter, der ligger bag binyrernes udskillelse af binyrebarkhormonet.