Rammer for Facebookgruppen

Kære medlemmer af ‘Livet bag facaden’

Kommunikation kan være en svær ting. Især når man er vokset op i et miljø med nogle meget uhensigtsmæssige og usunde kommunikationsmønstre. Det bliver ikke nødvendigvis lettere af, at vi kommunikerer på skrift og uden at kunne se hinanden og derfor ikke kan læse hinandens signaler. Så for bedst muligt at sikre en konstruktiv og ordentlig debatkultur i gruppen, er her nogle rammer, der forhåbentligt kan være med til at skabe tryghed og tillid.

Listen herunder er i tidens løb blevet udbygget og er nu meget lang. Vi er kun mennesker, så der er næppe nogen af os, der kan overholde alle punkterne, men det er alligevel hensigtsmæssigt, at der er nogle definerede rammer at forholde sig til.

Med ønske om en god og givende debat.
.

Tryghed
 • Nogen skriver meget, nogen skriver lidt og andre skriver slet ikke. Der er ikke nogen forventning om, hvor meget eller hvor lidt man deltager.
 • Dog skaber det større tryghed i gruppen, når gruppens medlemmer i én eller anden grad er synlige fra tid til anden. Mange tavse eller inaktive medlemmer kan skabe utryghed.
 • Arbejder du professionelt med behandling af voksne med senfølger, er det ekstra vigtigt, at du deltager aktivt i gruppen som privatperson. Tavse eller usynlige fagpersoner kan skabe meget utryghed.
 • Det er ubetinget nødvendigt, at det der skrives i gruppen, ikke bliver delt med nogen udenfor gruppen. Tillid er en forudsætning for åbenhed og ærlighed.
 • Husk, at det her ER Facebook. Det kan ikke sammenlignes med et lukket, anonymt debatforum. Der kan f.eks. komme nogen ind i gruppen, som man kender og som man ikke ønsker skal vide for meget om én.
 • Af og til er der gruppemedlemmer, der bliver nervøse, fordi der pludseligt vises opslag fra gruppen på deres startside. Andre kan ikke se det – det er kun én selv, der kan se, hvad der er på éns startside.
  .
Kommunikation
 • Gruppen fungerer ud fra holdningen: Jeg er ok – du er ok.
 • Vi behandler hinanden med gensidig respekt og anerkendelse. Ingen skal føle sig gjort forkerte eller føle behov for at forsvare eller forklare sig for at blive forstået og anerkendt og ingen skal frygte fordømmelse eller kritik. En forudsætning for, at man tør åbne sig og være ærlig er, at man bliver mødt respektfuldt.
 • Gruppens medlemmer bestræber sig på at blive på egen banehalvdel ved at tale ud fra sig selv og egne erfaringer.
 • Ingen skal ‘frelse’ hinanden, og vi hverken kan eller skal løse hinandens problemer. D.v.s. vi undlader at give ‘gode råd’ og fortæller ikke andre, hvad de ‘bør’ gøre, eller hvad der er ‘det rigtige at gøre’.
 • Vi kan derimod støtte og bidrage med egne betragtninger og erfaringer samt komme med forslag og in-put, hvis der bliver bedt om det, men mange gange er der bare brug for, at man bliver ‘hørt’.
 • Forskellighed er naturlig, så det er klart, at der af og til opstår uenigheder. Forskellig er IKKE lig med forkert. Forskellig er bare forskellig..
 • Der er nogle kommunikationsmønstre, der skaber en negativ form for kommunikation, og de skal undgås. Prøv evt. at google ‘Offer-Krænker-Frelser Trekanten’ eller ‘Dramatrekanten’. Her kan læses en artikel med nogle tips til, hvordan  man kan fremme god dialog.
  .
Hvad kan man skrive?
 • Det kan opleves ret overvældende at komme ind i gruppen. Tag dig tid, kig dig lidt omkring og mærk efter, om det er noget, du kan være i (lige nu).
 • Nogle vælger at præsentere sig med noget af deres historie. Det er ikke noget, der forventes.
 • Hvis du på et tidspunkt vælger at fortælle noget af din historie, er det bedst at gøre det i et dokument eller i en fil, så andre ikke uforvarende kommer til at læse noget, der kan trigge.
 • Det er vigtigt, at der ikke bliver fortalt detaljeret om overgreb. Der skal helst undgås beskrivelser, der kan skabe billeder på nethinden hos andre. Hvis der er behov for at dele detaljer, hører det til hos en professionel behandler.
 • Mærk efter, hvor meget du har lyst til at dele. Det er så nemt at komme til at skrive noget, man senere fortryder. Skulle det ske så husk, at du altid kan slette dine indlæg og kommentarer.
 • En tråd kan let løbe af sporet og komme til at handle om noget helt andet. Det er i orden, at vi i så fald lige minder hinanden om at komme tilbage til emnet eller oprette et nyt opslag.
  .
Konflikter i gruppen
 • Som udgangspunkt har vi én ting til fælles: Senfølger. Derudover er vi lige så forskellige som alle andre. Det er klart, at der undertiden kan opstå misforståelser, når man skriver ud fra hvert sit erfaringsgrundlag og måske meget forskellige livsomstændigheder.
 • Vi har alle vores blå mærker, som andre uforvarende kan komme til at trykke på – ligesom man selv kan komme til at trykke på en andens blå mærke. Hvis man bliver ramt er det i orden at sige av! (på en ordentlig måde naturligvis).
  Nogle gange kan det være mest hensigtsmæssigt at gøre det i en privat besked til den, der har ramt én. Ikke fordi vi skal undgå konflikter, men fordi der ikke kommer noget godt ud af at involvere hele gruppen, fordi der sker noget mellem to gruppemedlemmer.
 • Det kan ske, at der er gruppemedlemmer, man ikke ønsker at have nogen form for kontakt med på Facebook. I så fald er det muligt at blokere vedkommende, d.v.s. at man ikke kan se hinanden på FB. Der er dog nogen tvivl om, hvorvidt det altid virker i grupper, men kan være et forsøg værd.
  .
Administration
 • Som administrator af gruppen forbeholder jeg mig ret til at slette evt. indlæg eller kommentarer, der kan opfattes nedgørende, stødende, sårende, krænkende, fordømmende, eller som på anden måde kan skabe en negativ form for kommunikation og dermed dårlig energi i gruppen.
Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.