Rammer for Facebookgruppen

(Livet) bag facaden er en privat gruppe for voksne med senfølger af opvæksten i en dysfunktionel familie.

.

En sådan opvækst sætter sine spor og kan give både psykiske, fysiske, følelsesmæssige, eksistentielle og sociale problemer (også kaldet senfølger). Det vil sige, at det er hele mennesket, der er ramt. Derfor vil emnerne i gruppen også spænde vidt, for det handler om hele mennesket: Krop, sind og sjæl og ikke mindst samspillet med omverdenen. Udgangspunktet er, at vi har senfølger men det vigtigste er, hvordan vi lever med dem og får det bedst mulige liv ud fra vores egne forudsætninger.

At gruppen er privat vil sige, at andre på Facebook kan finde gruppen og søge medlemskab, men det er kun gruppens medlemmer, der kan se, hvem der er medlemmer, og hvad der bliver skrevet derinde. Er der behov for fuldstændig anonymitet, er det muligt at oprette en ‘alternativ’ FB-profil.

Når du anmoder om medlemskab, vil du blive bedt om at svare på et spørgsmål, og det skal besvares, før medlemskabet kan godkendes. Har du ikke svaret indenfor tre dage, regner jeg med, at du har fortrudt og annullerer din anmodning. Du er altid velkommen til at søge medlemskab igen med besvarelse af spørgsmålet. Hvis du har svaret og ikke har fået meddelelse om godkendelse, så prøv igen. Måske har jeg ikke modtaget dint svar (FB kan drille).

 

Kommunikationen i gruppen

Kommunikation kan være en svær ting. Især når man er vokset op i et miljø med nogle meget uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre. Det bliver ikke nødvendigvis lettere af, at vi kommunikerer på skrift, så vi ikke kan se hinanden og læse hinandens signaler. Så for bedst muligt at sikre en konstruktiv og ordentlig debatkultur, er her nogle rammer, der forhåbentligt kan være med til at gøre gruppen god, tryg og velfungerende.

 

Gruppens formål

 • At skabe åbenhed om de ting, der almindeligvis ikke tales om.
 • At skabe fællesskab og støtte hinanden, hvor der er behov for det.
 • At videregive erfaringer og informationer, der kan være nyttige for andre.
 • At støtte positiv udvikling både personligt og samfundsmæssigt.
 • At tænde lys i mørket og løfte hinanden, så vi kan hæve det samlede energiniveau.
Mottoet er: “Delt sorg er halv sorg, delt glæde er dobbelt glæde”

 

Gruppens rammer
.

 1. “Jeg er okay, og du er okay”

  Der skal altid holdes en god tone i debatten. Vi møder hinanden med respekt, venlighed og almindelig høflighed. Nedladende, fordømmende og udskammende kommentarer tillades ikke.
  .

 2. Tavshedspligt og anonymitet

  Tillid er en forudsætning for, at vi kan kommunikere åbent og ærlig. Derfor skal alt, hvad der deles i gruppen blive i gruppen, og det fortælles heller ikke til andre, hvem der er medlem.
  .

 3. Bliv på egen banehalvdel

  Vi kan og skal ikke ‘frelse’ hinanden, og vi fortæller ikke andre, hvad de ‘bør’ gøre. Vi kan derimod støtte og bidrage med egne erfaringer, refleksioner og forslag.
  .

 4. Ingen beskrivelser af overgreb

  Det er vigtigt, at der ikke bliver fortalt detaljeret om overgreb. Det er uhensigtsmæssigt både for afsender og modtager. Hvis der er behov for det, hører det til hos en professionel behandler.
  .

 5. Trigger advarsel

  Hvis du deler noget, der er voldsomt, eller som du antager, kan være voldsomt for andre at læse, så start med at skrive ‘Trigger advarsel’ og lav nogle tomme linier – så er andre advaret.
  .

 6. Promovering og uopfordrede henvendelser

  Det er ikke tilladt at reklamere for egen virksomhed eller behandling i gruppen, eller uopfordret at kontakte gruppens medlemmer med tilbud om behandling.
  .

 7. Privat kontakt via Messenger

  Vælger du at skrive med andre gruppemedlemmer i Messenger er det vigtigt, at du er opmærksom på dine grænser, så du kan sige fra, om nødvendigt.
  .

 8. Dataindsamling og undersøgelser

  Vil du indsamle viden og data (f.eks. til bog eller andet) kan du dele en tekst med formålet på vores offentlige side. Dernæst kan administrator vælge, om det skal deles i den lukkede gruppe.
  .

 9. Anmeldelse til adm.

  Hvis der er opslag eller kommentarer, der overskrider disse rammer eller skaber en negativ kommunikation i gruppen, kan du anmelde det til adm. Det hjælper med til at sikre at gruppen er velfungerende.
  .

 10. Sletning af indlæg eller kommentarer

  Administrator forbeholder sig ret til at slette indlæg eller kommentarer, der kan opfattes konfliktskabende eller konfliktoptrappende, eller på anden måde bryder rammerne for gruppen.

 

Med ønsker om en god og givende debat til alle.

Vil du anmode om medlemskab så klik her.